Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Årsrapporter om bivirkninger

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

DMP publiserer årlig en rapport der nøkkeltall for bivirkningsmeldingene som er mottatt foregående år oppsummeres, og viktige bivirkningshendelser omtales.

Bivirkningsrapporten utarbeides av DMP i samarbeid med de fire regionale legemiddelinformasjonssentrene (RELIS) og Folkehelseinstituttets avdeling for vaksiner.

Du finner lenke til årsrapportene til venstre på siden. På mobil finner du årsrapportene ved å klikke på MENY-knappen øverst på siden og så og velge Bivirkninger og sikkerhet > Bivirkningsrapporter og oversikter > Årsrapporter bivirkninger.

Årsrapport for bivirkninger 2021 og 2022 omfatter ikke bivirkningsmeldinger der det kun er koronavaksine som mistenkes som årsak til de meldte bivirkningene. Du finner bivirkningsrapporter for koronavaksiner her: Bivirkningsrapporter for koronavaksiner - Direktoratet for medisinske produkter (dmp.no)

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no