Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Årsrapporter om bivirkninger

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

DMP publiserer årlig en rapport der nøkkeltall for bivirkningsmeldingene som er mottatt foregående år oppsummeres, og viktige bivirkningshendelser omtales.

Bivirkningsrapporten utarbeides av DMP i samarbeid med de fire regionale legemiddelinformasjonssentrene (RELIS) og Folkehelseinstituttets avdeling for vaksiner.

Årsrapport for bivirkninger 2021 og 2022 omfatter ikke bivirkningsmeldinger der det kun er koronavaksine som mistenkes som årsak til de meldte bivirkningene. Du finner bivirkningsrapporter for koronavaksiner her: Bivirkningsrapporter for koronavaksiner - Direktoratet for medisinske produkter (dmp.no)

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@legemiddelverket.no