Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Dokumentasjon og kvalitetsstyringssystem

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Utvikling og produksjon av medisinsk utstyr skal dokumenteres og styres i et kvalitetsstyringssystem.

Kontakt oss

Enheter for medisinsk utstyr

22 89 77 00

medisinsk.utstyr@dmp.no