Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Destruksjon av legemidler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Destruksjon av legemiddelavfall skal skje på en slik måte at hverken legemidler eller emballasje kan havne i hendene på uvedkommende eller skade miljøet.

Grossister skal ha oversikt over legemidler som destrueres fra grossistens lager.

Destruksjon av forseglede esker fra apotek er en tjeneste grossistene utfører for apotekene. Det er ikke satt samme krav til destruksjon fra apotek. Det innebærer at grossistens destruksjon av legemidler for apotek skal være i henhold til kravene som er satt til apotekene. Apotekforskriften sier at legemidler som hovedregel skal destrueres ved forbrenning. Grossisten må i tillegg kunne dokumentere at alle mottatte esker til destruksjon fra apotek faktisk er destruert (innen rimelig tid). Forøvrig skal alle legemidler grossisten forplikter seg til å destruere, behandles likt med hensyn på sikker oppbevaring i påvente av transport til forbrenningsstedet.

Kontakt oss

Enhet for tilsyn og narkotikaforvaltning

22 89 77 00

tilsyn@dmp.no