Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Rapportering når klinisk studie er avsluttet

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Innhold på siden

  All rapportering etter avsluttet studie gjøres via CTIS.

  Notifikasjoner ved avsluttet studie

  Når studien avsluttes i Norge: Sponsor må sende en notifikasjon om dette innen 15 dager etter at studien er avsluttet i Norge.

  Når studien avsluttes i EU/EØS: Sponsor må sende en notifikasjon om dette innen 15 dager etter at studien er avsluttet i EU/EØS.

  Når studien avsluttes globalt: Sponsor må sende en notifikasjon om dette innen 15 dager etter at studien er avsluttet i EU/EØS og tredjeland.

  Sluttrapport

  Senest ett år etter avsluttet studie skal det innsendes sluttrapport. Minimumskravene til sluttrapport er gitt i Forordning (EU) No 536/2014, Annex IV.

  Dersom det av vitenskapelige årsaker ikke er mulig å utarbeide å innsende en sluttrapport innen ett år, skal dette gjøres så snart som mulig. En slik tilnærming må beskrives og begrunnes i protokollen, og det må fremkomme av protokollen når sluttrapporten vil være tilgjengelig.

  Det skal I tillegg til sluttrapport innsendes en oppsummering skrevet på lekspråk. Minimumskravene til denne oppsummeringen er gitt i Forordning (EU) No 536/2014, Annex V

  Veiledning til hvordan en studierapport skal utformes og hva den skal inneholde, finner du i forordning (EU) No 536/2014, Annex IV.

  Aktuelle lenker

   

  Kontakt oss

  Enhet for klinisk utprøving og innovasjon

  22 89 77 00

  klut@dmp.no