Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Sikkerhetsinformasjon til helsepersonell og pasient

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Kjære helsepersonell-brev og opplæringsmateriell er viktig informasjon til helsepersonell om bivirkninger og sikkerhet. Opplæringsmateriell utarbeides ofte også til pasienter.

Innhold på siden

  Kjære helsepersonell-brev

  Legemiddelmyndighetene og legemiddelfirmaene evaluerer kontinuerlig ny informasjon om bivirkninger og sikkerhet ved bruk av et legemiddel. I noen tilfeller kan det være behov for å raskt formidle denne viktige informasjon til helsepersonell - ofte før preparatomtalen og pakningsvedlegget er oppdatert. Dette gjøres ved å sende ut Kjære helsepersonell-brev eller Direct healthcare professional communication (DHPC). Det kan for eksempel være behov for å informere om nye bivirkninger, som tidligere ikke har vært kjent, at visse legemidler ikke skal brukes sammen eller at pasienter med visse tilleggssykdommer ikke skal bruke legemidlet.

  Se liste over utsendte Kjære helsepersonell-brev

  Opplæringsmateriell og graviditetsforebyggende program

  Opplæringsmateriell utarbeides når legemidlet blir godkjent og er et supplement til preparatomtalen og pakningsvedlegget.

  Ikke alle legemidler har opplæringsmateriell – det er kun de legemidlene hvor det er spesielt viktig å informere om:

  • Forhold helsepersonell og pasienter må være oppmerksom på for at legemidlet skal brukes riktig
  • Pasientgrupper som må følges spesielt ved bruk av legemidlet
  • Eventuelle bivirkninger det er viktig å være oppmerksom på

  Opplæringsmateriellet skal bidra til sikker, riktig og trygg bruk av legemidlet og oppdateres etter hvert som det kommer ny informasjon. Opplæringsmateriell kan også være viktig informasjon til lege, apotek og pasient om bruk av legemidler som har et graviditetsforebyggende program. Et graviditetsforebyggende program har til hensikt å bidra til tryggere forskrivning og hindre bruk før og under graviditet av legemidler som er skadelig for fosteret.

  Se alfabetisk oversikt hos Felleskatalogen:

  Hvor finnes materiell for helsepersonell?

  Kjære helsepersonell-brev og opplæringsmateriell utarbeides av legemiddelindustrien i samarbeid med DMP. Materiellet er merket med DMPs logoer for sikkerhetsinformasjon.

  Kjære helsepersonell-brev er merket med:

  Sikkerhetslogo - DHPC

  Opplæringsmateriell er merket med:

  SIkkerhetslogo - opplæringsmateriell

  Farmasøyter og annet apotekpersonell får informasjonen tilsendt på epost. Kjære helsepersonell-brev blir i tillegg formidlet via intranettet til apotekkjedene, samt gjennom Apotekforeningens nyhetsbrev og intranett.

  Fastleger får informasjonen via varsel i pasientjournalen (EPJ)

  Øvrig helsepersonell får informasjonen per brevpost, men informasjonen finnes også som varsel pasientjournalen (EPJ).

  Sikkerhetsinformasjonen finnes også tilgjengelig på Felleskatalogens app og nettside. Ved søk på preparatet vises informasjonen i godt synlige rødmerkede varselbokser.

  Se alfabetisk oversikt hos Felleskatalogen:

  Liste over utsendte Kjære helsepersonell-brev er tilgjengelig på DMPs nettsider. Det skrives alltid en oppsummerende nyhetssak som publiseres på DMPs nettsider.

  Hvor finnes materiell for pasient?

  Opplæringsmateriell til pasienter, som for eksempel et pasientkort kan finnes i pakningen eller man kan få det utlevert av legen eller på apoteket. Pasientinformasjonen kan også finnes i Felleskatalogens pasientapp eller nettside ved søk på det aktuelle legemidlet.

  Se alfabetisk oversikt hos Felleskatalogen:

  Kontakt oss

  Enhet for riktig legemiddelbruk

  22 89 77 00

  bivirkninger@dmp.no