Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Godkjente tilvirkere

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Oversikt over verksemder med tilverkarløyve (tilvirkertillatelse).

Oversikt per 16. november 2023 (xlsx)

Kontakt oss

Enhet for virksomhetstillatelser og forsyningssikkerhet

22 89 77 00

tillatelser@dmp.no