Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Avslutning eller midlertidig stans av en klinisk utprøving

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Sponsors forpliktelser ved avslutning eller midlertidig stans av en klinisk utprøving er beskrevet i artikkel 77 i MDR. Kravene gjelder for kliniske utprøvinger som er søknads- eller meldepliktige til DMP.

Innhold på siden

  Midlertidig stans eller avslutning før tiden

  Melding om midlertidig stans eller avslutning før tiden

  Sponsor skal sende melding til DMP når en klinisk utprøving stanses midlertidig eller avsluttes før tiden. I meldingen skal sponsor begrunne hvorfor utprøvingen stanses eller avsluttes.

  Meldingen skal sendes

  • senest 15 dager etter at utprøvingen er midlertidig stanset eller avsluttet
  • innen 24 timer, dersom utprøvingen avsluttes eller stanses av sikkerhetshensyn

  Inntil EUDAMED er tilgjengelig, sendes meldingen på e-post til kki@dmp.no. DMPs saksnummer, CIV-ID og tittel på utprøvingen skal tydelig fremkomme.

  Sluttrapport og sammendrag

  Sponsor skal sende sluttrapport og sammendrag av utprøvingen til DMP senest 3 måneder etter avslutning. Dette gjelder også ved midlertidig stans, med mindre utprøvingen starter opp igjen før det har gått 3 måneder. I så fall kan rapporten sendes inn når utprøvingen er endelig avsluttet. Rapporten må da inneholde informasjon om den midlertidige stansen.

  Sluttrapporten skal oppfylle kravene i punkt 2.8, kapittel I og punkt 7, kapittel III i vedlegg XV i MDR.

  Sammendraget skal være skrevet slik at utstyrets tiltenkte bruker kan forstå det som er skrevet. Kommisjonen har utarbeidet retningslinjer for hva sammendraget av rapporten om den kliniske utprøvingen skal inneholde, og hvordan det skal struktureres.

  Inntil EUDAMED er tilgjengelig, sendes sluttrapport og sammendrag på e-post til kki@dmp.no. Sluttrapporten og sammendraget vil muligens bli publisert av EU-kommisjonen. I fremtiden vil dette bli offentlig tilgjengelig i EUDAMED.

  Ordinær avslutning av en klinisk utprøving

  Melding om ordinær avslutning

  Ved ordinær avslutning av en klinisk utprøving skal sponsor melde fra til DMP om at

  • utprøvingen er avsluttet i Norge, senest 15 dager etter avslutning,
  • at utprøvingen er avsluttet i EU/EØS, senest 15 dager etter avslutning (hvis utprøvingen foregår i flere EU/EØS-land)

  Inntil EUDAMED er tilgjengelig, sendes meldingen på e-post til kki@dmp.no. DMPs saksnummer, CIV-ID og tittel på utprøvingen skal tydelig fremkomme.

  Dersom utprøvingen også foregår utenfor EU/EØS, oppfordres sponsor til å informere DMP når utprøvingen er avsluttet globalt.

  Sluttrapport og sammendrag

  Sponsor skal sende sluttrapport og sammendrag av utprøvingen til DMP senest 1 år etter avslutning.

  Sluttrapporten skal oppfylle kravene i punkt 2.8, kapittel I og punkt 7, kapittel III i vedlegg XV i MDR.

  Sammendraget skal være skrevet slik at utstyrets tiltenkte bruker kan forstå det som er skrevet. Kommisjonen har utarbeidet retningslinjer for hva sammendraget av rapporten om den kliniske utprøvingen skal inneholde, og hvordan det skal struktureres.

  Inntil EUDAMED er tilgjengelig, sendes sluttrapport og sammendrag på e-post til kki@dmp.no. Sluttrapporten og sammendraget vil muligens bli publisert av EU-kommisjonen. I fremtiden vil dette bli offentlig tilgjengelig i EUDAMED.

  Kontakt oss

  Enhet for medisinsk utstyr - utvikling og meldt organ

  22 89 77 00

  Ved spørsmål om klinisk utprøving, klassifisering og innovasjonsveiledning

  kki@dmp.no