Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Ytelsesstudie av utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD)

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Her finner du informasjon om hvilke ytelsesstudier som er søknadspliktige og meldepliktige, og om hvordan søknader og meldinger skal sendes inn. Her finner du også informasjon om sikkerhetsrapportering, endringsmelding og avslutning av studier.

Kontakt oss

Enhet for medisinsk utstyr - utvikling og meldt organ

22 89 77 00

Ved spørsmål om klinisk utprøving, klassifisering og innovasjonsveiledning

kki@dmp.no