Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Råd til veterinærer og dyreeiere ved legemiddelmangel

Publisert:

Endringer

Innhold på siden

  DMPs rolle

  Legemiddelfirma skal melde om legemiddelmangel og avbrudd i forsyningen til markedet, men det er grunn til å tro at mangelsituasjoner for veterinære legemidler er underrapportert. DMP får tidvis henvendelser fra veterinærer, dyreeiere og apotek som opplever mangelsituasjoner. Vi ønsker informasjon om slike tilfeller slik at vi raskt kan undersøke saken og gi informasjon og råd om alternativer.

  Når det meldes om legemiddelmangler samarbeider DMP med firma, apotek og grossist for å finne riktig nivå av tiltak. Vi gir informasjon til veterinærer, dyreeiere og apotek, samt råd om likeverdige alternativer hvis det er behov for det. Dersom det oppstår mangel på viktige legemidler, publiseres det også nyhetssak på våre nettsider.

  Råd til veterinærer

  • Sjekk dmp.no - for oversikt over mangelsituasjoner med råd om legemidler som kan brukes i stedet. DMP informerer løpende om mangelsituasjoner som er meldt av legemiddelfirma.

  • Sjekk Veterinærkatalogen - for at det skal bli lettere for veterinærer å holde seg orientert om meldte mangelsituasjoner er alle mangelmeldinger automatisk koblet til det aktuelle legemidlet.

  • Oppsøk andre apotek/apotekkjeder dersom du opplever at et apotek er tomt for det aktuelle legemidlet eller at det er vanskelig å skaffe. Apotek kan benytte forskjellige grossister med ulikt sortiment av veterinære legemidler. Bruk veterinære legemidler fremfor humane der det er finnes. Dette gjelder også legemidler det søkes om på godkjenningsfritak.

  Bruk veterinære legemidler!

  Etter kaskaden (forordning (EU) 2019/6, artikkel 112-114) skal veterinære legemidler velges fremfor humane. Når de aktuelle veterinære legemidlene ikke selges i Norge, bør veterinærer søke om godkjenningsfritak for relevante veterinære legemidler fra EU-/EØS-land, selv om det finnes tilsvarende virkestoff i legemidler til human bruk tilgjengelig i Norge.

  Legemiddelfirmaene er avhengig av et stabilt marked for å kunne holde legemidlene sine på markedet. Forordning (EU) 2019/6 innskjerper at veterinære legemidler skal brukes i alle tilfeller der det er mulig.

  Råd til dyreeiere

  • Dersom du opplever mangel på legemidler til ditt dyr, bør du følge rådene fra veterinær og apotek.

  • Oppsøk andre apotek/apotekkjeder dersom du opplever at et apotek er tomt for det aktuelle legemidlet eller at det er vanskelig å skaffe. Apotek kan benytte forskjellige grossister med ulikt sortiment av veterinære legemidler.

  • Dersom apoteket kan skaffe et annet tilsvarende eller likeverdig legemiddel enn det du vanligvis bruker til ditt dyr, må du ha ny resept fra veterinæren.

  Varsler i veterinærkatalogen

  DMP publiserer varsler om mangler på både humane og veterinære legemidler. Du finner varslene i Felleskatalogen.

  Kontakt oss

  Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

  22 89 77 00

  vet.felles@dmp.no