Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Legemiddelmangel - veterinære legemidler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Her finner du en oversikt over mangelsituasjoner på veterinære legemidler, samt informasjon om DMPs rolle i mangelsituasjoner. Bruk veterinære legemidler fremfor humane, dette gjelder også legemidler på godkjenningsfritak.

 

Kontakt oss

Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

22 89 77 00

vet.felles@dmp.no