Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Blodgivning og transfusjonsmedisin

Publisert:

Endringer

Direktoratet for medisinske produkter godkjenner blodbanker og overvåker blodtransfusjoner.

Ansvar for å fastsette kriterier knyttet til hvem som kan gi blod (blodforskriften § 3-8 om utvelgelse av blodgivere) samt oppgaven som sekretariat for Transfusjonsrådet ligger til Helsedirektoratet.

Øvrige bestemmelser i blodforskriften forvaltes fra 1.1.2024 av Direktoratet for medisinske produkter (DMP).  

Kontakt oss

Henvendelser om blodforskriften og tillatelser til blodbanker

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

blodboksen@dmp.no

Henvendelser om uønskede hendelser med blod

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

hemovigilans@dmp.no