Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Gavesendinger til utlandet

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Direktoratet for medisinske produkter gir eksportløyve for legemiddel og er opptatt av å sikre at gåvesendingar frå Norge skal vere etisk og fagleg forsvarlege.

Innhold på siden

  WHO advarer land mot å ta imot tilfeldige legemiddel som ikke høyrer til landets eige legemiddelutval og som helsevesenet ikke kan fortsette å tilby når gåva er brukt opp. WHO slår fast at alle sendingar skal vere basert på eit klårt uttrykt ønskje frå helsestyresmaktene i mottakarlandet og vere i samsvar med dei prioriteringane og vala som mottakerlandet gjer.

  Sjå retningslinjene

  Norske retningslinjer

  Dei norske retningslinjene bygger på WHO sine prinsipp og er tilpassa eksport frå norske organisasjonar eller organisasjonar med base i Norge.

  Rundskriv 4/2005

  Retningslinjer for norske gavesendinger av legemidler

   

  Kontakt oss

  Enhet for virksomhetstillatelser og forsyningssikkerhet

  22 89 77 00

  tillatelser@dmp.no