Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Oversikt over virksomheter med importtillatelse for legemidler til ikke-medisinsk bruk

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Oversikt per 5. oktober 2022 (xlsx)

Kontakt oss

Enhet for virksomhetstillatelser og forsyningssikkerhet

22 89 77 00

tillatelser@dmp.no