Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Regnskapsrapportering for apotek

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Direktoratet for medisinske produkter utarbeider årlig apotekstatistikk. Apotekenes årsregnskap er grunnlaget for statistikken.

Innhold på siden

  Alle apotek skal årlig sende inn regnskapsblankett til Direktoratet for medisinske produkter.

  Fristen for å sende inn blanketten er satt til 1. april for regnskap hvor regnskapsårets slutt er 31.12. For regnskap med avvikende regnskapsår er fristen to måneder etter regnskapsårets slutt.

  Veiledning og skjema

  2023

  2022


  Kontoplan

  Kontoplan for apotek

  Utfylte regnskapsblanketter og eventuelle spørsmål sendes til:

  apotekregnskap@dmp.no

  Kontakt oss

  Enhet for pris og markedsanalyse

  22 89 77 00

  apotekregnskap@dmp.no