Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Plantebaserte legemidler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Naturlegemiddel er en type legemiddel hvor virkestoffet eller virkestoffene har naturlig utspring. De virksomme bestanddeler i et plantebasert legemiddel består av en eller flere plantedroger eller plantebaserte tilberedninger.

Definisjoner og markedsadgang for plantebaserte legemidler

For de fleste plantebaserte legemidler vil det være aktuelt å søke markedsføringstillatelse (MT) som enten tradisjonelt plantebasert eller veletablert plantebasert legemiddel. Les mer om Definisjoner og markedsadgang for plantebaserte legemidler

Dokumentasjonskrav ved søknad om markedsføringstillatelse for plantebasert legemiddel

Det er ulike dokumentasjonskrav for søknad om veletablert plantebasert legemiddel og tradisjonelt plantebasert legemiddel. Les mer om dokumentasjonskrav for tradisjonelle og veletablerte plantebaserte legemidler.

Europeisk regelverk, monografier og liste

Plantebaserte legemidler har lang tradisjon og det enkelte land har hatt nasjonale ordninger for å bevare disse på markedet som legemidler. Les mer om europeisk regelverk, monografier og liste

Markedsføringstillatelse for naturlegemidler

Definisjon, krav til egenomsorg og informasjon om søknadsprosess. Les mer om markedsføringstillatelse for naturlegemidler

Plantebaserte legemidler med markedsføringstillatelse

De følgende preparater er godkjent av Direktoratet for medisinske produkter og har markedsføringstillatelse. Det er imidlertid opp til den enkelte produsent/ importør når preparatene bringes på markedet. Les mer om plantebaserte legemidler med markedsføringstillatelse

Spørsmål og svar om markedsføringstillatelse for plantebaserte legemidler

Informasjon om søknadsskjema, når firma må søke om MT, kliniske studier, endringssøknad med mer.  Se spørsmål og svar om markedsføringstillatelse for plantebaserte legemidler. 

Kontakt oss

Kontakt oss

Enhet for regulatorisk før MT

22 89 77 00

mt@dmp.no