Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Tablett eller depottablett?

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Svært alvorlige bivirkninger kan oppstå dersom pasienten feilaktig får korttidsvirkende tablett i stedet for depottablett. Last ned vår plakat til bruk i sykehus, sykehjem og hjemmetjenesten.

Mange virkestoff lages både som korttidsvirkende tablett eller kapsel og som langtidsvirkende depottablett eller depotkapsel. Selv om pasienten får riktig virkestoff i riktig mengde, kan feil legemiddelform gi alvorlige bivirkninger.

I samarbeid med helseforetakene har vi laget en plakat for at helsepersonell som håndterer legemidler blir minnet om forvekslingsfaren. Plakaten kan skrives ut og henges opp, for eksempel på medisinrommet.

Last ned plakaten (pdf)

Vær spesielt oppmerksom ved bruk av følgende virkestoff

METOPROLOL

De fleste pasienter har best nytte av en depottablett.

Det er sjelden grunn til å bruke korttidsvirkende tabletter.

OKSYKODON

Pasienter med kroniske smerter vil som regel ha best nytte av depottabletter.

Korttidsvirkende tabletter brukes oftest ved gjennombruddssmerter.

MORFIN

Pasienter med kroniske smerter vil som regel ha best nytte av depottabletter.

Korttidsvirkende tabletter brukes oftest ved gjennombruddssmerter.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

Infolegene@dmp.no