Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Informasjon til celle- og vevsvirksomhetene om utbrudd og smittesituasjoner

Publisert:

Endringer

Virksomheter som høster celler og vev fra levende eller døde donorer, skal løpende vurdere donors egnethet (celleforskriften §§ 15 og 16). Blant annet skal donor ekskluderes om det konstateres risikofaktorer for smittsomme sykdommer hos donor.

Virksomheter som importerer celler og vev skal vurdere den epidemiologiske situasjonen i opprinnelseslandet (§ 17).

Virksomhetene skal til enhver tid ha tilgang til en autorisert lege som er utpekt til å gi råd om og overvåke virksomhetens medisinskfaglige aktiviteter. Ansvaret inkluderer å følge med på ny kunnskap om utbrudd og smittesituasjoner som er relevante for virksomhetens aktiviteter.

Informasjon om relevante og nye utbrudd publiseres her.

Kontakt oss

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

cellerogvev@dmp.no