Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Bruk av markedsførte Melatonin-produkter

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Det er mange markedsførte Melatonin-produkter på markedet.

Innhold på siden

  Følgende legemidler med melatonin har MT og markedsføres i Norge:

  Melatonin Unimedic.

  Melatonin mikstur 1 mg/ml.
  Indikasjon: Insomni hos barn og ungdom i alderen 6-17 år med ADHD, der søvnhygieniske tiltak ikke har vært tilstrekkelige. Kortvarig behandling av jetlag hos voksne.

  Melatonin AGB

  Melatonin tablett 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg.
  Indikasjon: Insomni hos barn og ungdom i alderen 6-17 år med ADHD, der søvnhygieniske tiltak ikke har vært tilstrekkelige. Kortvarig behandling av jetlag hos voksne.

  Melatonin Orifarm

  Melatonin tablett 2 mg og 3 mg.
  Indikasjon: Insomni hos barn og ungdom 6-17 år med ADHD, der søvnhygieniske tiltak ikke har vært tilstrekkelig. Kortvarig behandling av jetlag hos voksne.

  Melatonin Orion

  Melatonin tablett 3 og 5 mg
  Indikasjon: Kortvarig behandling av jetlag.

  Circadin Neurim, Circadin Orifarm, Mecastrin, Melatonin Teva

  Melatonin depot 2 mg.
  Indikasjon: Kortvarig behandling av primær insomni hos pasienter ≥55 år.

  Slenyto

  Melatonin depot 1 mg og 5 mg.
  Indikasjon: Insomni hos barn 2-18 år ved autismespekter-forstyrrelse (ASD) og Smith-Magenis syndrom.

  Forhåndsgodkjent refusjon for behandling med melatonin

  Melatonin AGB (melatonin tablett 1, 2, 3, 4 og 5 mg), Melatonin Orifarm (melatonin tablett 3 mg) og Melatonin Unimedic (melatonin mikstur 1 mg/ml) er innvilget forhåndsgodkjent refusjon for behandling av insomni ved ADHD hos barn (fra 6 til og med 17 år) hvor søvnhygienetiltak ikke har vært tilstrekkelig.

  Pasienten må ha:

  • nedsatt funksjon på dagtid med enten økt søvnighet/tretthet eller humørsvingninger eller svekket kognitivfungering eller svekket sosial fungering eller økt ulykkesrisiko eller fysisk ubehag eller bekymring omkring søvn.

  • minst tre dårlige netter per uke eller døgnrytme som ikke lar seg normalisere.

  Slenyto (Melatonin depottabletter 1 og 5 mg) har forhåndsgodkjent refusjon for behandling av insomni hos barn og ungdom mellom 2 og 18 år med autismespekterforstyrrelser (ASD) og/eller Smith-Magenis syndrom (SMS).

  Individuell stønad for behandling med melatonin

  Helfo yter individuell stønad for melatonin-produkter ved ulike søvnforstyrrelser.

  Om pasienten har vedtak om individuell stønad fra HELFO for uregistrerte tabletter eller kapsler med 3 mg melatonin vil disse vedtakene også gjelde for Melatonin AGB og Melatonin Orifarm. Det samme gjelder for pasienter som har vedtak for uregistrert mikstur eller dråper med 1 mg/ml melatonin.

  Kosttilskudd med melatonin

  DMP har bestemt at produkter med melatonin med døgndose inntil 1 mg ikke alltid må klassifiseres som legemiddel. Dette åpner for at melatonin i lave doser kan selges som kosttilskudd. Regelverket for kosttilskudd håndteres av Mattilsynet. I dag selges melatoninprodukter med inntil 1 mg døgndose i butikker og slike produkter er også tillatt for privatimport.

  Kontakt oss

  Lag for godkjenningsfritak

  22 89 77 00

  Telefontid: 10-11. Alle telefonhenvendelser skal gå via sentralbord.

  godkjenningsfritak@dmp.no