Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Tips oss om ulovlig legemiddelreklame

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Markedsføring og reklame for legemidler er strengt regulert. Du kan tipse oss om mulig ulovlig reklame. Se beskrivelse under av hva som er ulovlig.

Reklamereglene skiller mellom reseptpliktige legemidler og reseptfrie legemidler, og reklame rettet mot allmenheten og til helsepersonell.

Regelverket for legemiddelreklame (legemiddelforskriften) sier blant annet:

  • Det er ulovlig å reklamere for reseptpliktige legemidler til allmenheten. Forbudet gjelder reseptpliktige legemidler til både mennesker og dyr.

  • I reklame til allmennheten er det ulovlig å omtale alvorlige sykdommer.

  • Reklame for reseptfrie legemidler skal utformes slik at det klart fremgår at det er reklame, og at legemiddelet det reklameres for er klart identifisert som et legemiddel.

Tips oss

Du kan tipse oss om du mener du har sett ulovlig reklame og markedsføring av legemidler. Tipsene sendes anonymt.

Skjema

Sanksjonsmuligheter

Avhengig av alvorlighetsgrad, sender vi ut påpeking av plikt om å rette opp reklamen eller vedtak om tiltak. Ved alvorlige lovbrudd kan vi fatte vedtak om overtredelsesgebyr.

Les mer om sanksjonsmuligheter

 

Mer informasjon:

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

reklame@dmp.no