Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Nettapotek og informasjon om reseptpliktige legemidler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Registrerte nettapotek i Norge kan selge og levere reseptpliktige legemidler til kunder i hele landet. Nettapotekene må på samme måte som fysiske apotek, forholde seg til reklame-regelverket i Legemiddelforskriften kapittel 13.

Bilder av reseptpliktige legemiddelpakninger regnes som reklame, og er derfor ikke tillatt å vise til allmennheten (kundene) men det er gjort visse unntak. Disse er beskrevet under.

Dette er tillatt:

Nettapotek er likestilt med fysiske apotek når det gjelder å vise frem reseptpliktige legemidler til kundene når de er innlogget og i ekspedisjonsfasen. Dette defineres som en rådgivningsfase, og det er dermed lov å vise et bilde av legemiddelpakningen mot en nøytral bakgrunn uten at det regnes som reklame. Bildet må ikke vise en situasjon der legemidlet brukes.

I ekspedisjonsfasen er det også tillatt å gi informasjon om et spesifikt legemiddel og oppgi pris når kundene spør om det.

Med dette kan kundene kjenne igjen legemidler som er brukt tidligere. Hvis det er et generisk legemiddel så blir de gjort kjent med at det ser annerledes ut, men at det inneholder det samme som legen har skrevet i resepten. Dette er viktig informasjon som bidrar til riktig bruk av legemidler.

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

reklame@dmp.no