Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Reseptfrie legemidler med krav om veiledning

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Flere legemidler kan egne seg for reseptfritt salg dersom kunden får målrettet veiledning før utlevering i apotek.

Innhold på siden

  Krav om veiledning ved hver utlevering

  For reseptfrie legemidler med veiledning skal apotekene gi målrettet informasjon til kunden før hver utlevering av legemidlet. Dette kommer i tillegg til skriftlig informasjon som er tilgjengelig gjennom pakningen og pakningsvedlegg. Veiledningen kan for eksempel skje ved at en farmasøyt går gjennom en sjekkliste sammen med kunden. På denne måten kan flere legemidler som i utgangspunktet er reseptpliktige gjøres tilgjengelig for reseptfri bruk. Både legemidler til mennesker og legemidler til dyr kan få pålagt veiledning.

  Andre eksempel på krav til reseptfrie legemidler med veiledning:

  • ligger "bak disk" i apotekene, ikke i selvvalg
  • selges kun i apotek (ikke i LUA-ordningen)
  • begrensninger for kjøp i medisinutsalg
  • begrensninger for kjøp i nettapotek
  • kan sette aldersgrense

  Krav om veiledning kan også innføres for etablerte reseptfrie legemidler hvis det kommer ny informasjon om bivirkninger eller fare for feil bruk av disse legemidlene.

  Det er legemiddelfirma som foreslår slike veiledningstiltak for sitt produkt i for eksempel en søknad om unntak fra reseptplikt. DMP vurderer forslagene og bestemmer hvilke legemidler som kan selges på denne måten. DMP kan også stille krav om slike veiledningstiltak selv om legemiddelfirma ikke har foreslått det og dersom det er et tydelig behov for ekstra tiltak for å unngå bivirkninger og feil bruk.

  Hvorfor gjøre legemidler reseptfrie med veiledning?

  Utvidet veiledningsplikt i apotek er et nytt verktøy for risikominimering som kan understøtte riktig bruk av reseptfrie legemidler. Brukt på riktig måte vil dette kunne bidra til å:

  • styrke befolkningens mulighet til å ivareta egen helse, herunder forebygging, egendiagnostisering og egenbehandling.
  • sikre bedre ressursbruk i primærhelsetjenesten ved å bedre utnytte kompetansen i apotek og ved å avlaste fastlegene.
  • redusere kjøp av falske legemidler fra ulovlige «nettapotek». Kjøp av slike legemidler innebærer en stor risiko ettersom de kan ha feil eller manglende virkning.

  Legemidler med veiledning

  Dette er en ny ordning. Listen nedenfor oppdateres etter hvert som flere legemidler inkluderes i ordningen.

  Natriumfluorid (Duraphat):

  Sildenafil (Viagra Reseptfri, Sildenafil Krka)

  Apotekenes informasjonsplikt

  Apoteket har en generell plikt til å sørge for at kunder har tilstrekkelige opplysninger om legemidler til at de kan brukes riktig. Kunden skal også få informasjon om skadelige effekter, særlig hvis det er grunn til å tro at legemidlet kan bli brukt feil. For de fleste reseptfrie legemidler er det tilstrekkelig at informasjonen finnes i skriftlig form på pakningen og i pakningsvedlegget.

  Begrepet «reseptfrie» legemidler

  Betegnelsen omfatter både ikke-reseptpliktige legemidler og legemidler som er unntatt reseptplikt. På denne nettsiden brukes fellesbetegnelsen «reseptfrie legemidler».

  Kontakt oss

  Enhet for riktig legemiddelbruk

  22 89 77 00

  bivirkninger@dmp.no