Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Implementeringsfrist for merking og pakningsvedlegg

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

 • : Endret informasjon vedrørende implementering av www.felleskatalogen.no for CP-legemidler

Legemidler som er QP-frigitt 6 måneder eller mer etter godkjenningsdato skal inneholde ny merking og oppdatert pakningsvedlegg. Forsinkelser utover dette skal søkes som batchspesifikke endringer.

Innhold på siden

  Implementeringsfrist for merking

  Varer som er QP-frigitt 6 måneder eller mer etter godkjenningsdato må være med ny merking. Alle forsinkelser utover dette skal søkes som batchspesifikke endringer.

  Implementeringsfrist for pakningsvedlegg

  Legemidler som er QP-frigitt 6 måneder eller mer etter godkjenningsdato skal inneholde oppdatert pakningsvedlegg. DMP åpner imidlertid opp for muligheten til å implementere endringer i pakningsvedlegg frem til 12 måneder etter godkjenningsdato, dersom betingelsene nedenfor er oppfylt. Alle forsinkelser utover dette skal søkes som batchspesifikke endringer.

  Betingelser for 12-måneders implementeringsfrist

  Humane legemidler

  1. Det skal henvises til

   www.felleskatalogen.no

   nederst i avsnitt 6 i pakningsvedlegget for humane legemidler. Se «Spørsmål og svar» under for ytterligere informasjon.

  Veterinære legemidler

  1. Det skal henvises til UPD (Unionens preparatdatabase) nederst i avsnitt 15 (nummerering iht. QRD templat v.9) i pakningsvedlegget for veterinære legemidler. Sett inn denne setningen: «Detaljert informasjon om dette preparatet er tilgjengelig i Unionens preparatdatabase.» Tilsvarende setning skal inkluderes i Engelsk pakningsvedlegg i prosedyrene MRP/DCP/SRP/CP.

  2. Frem til oppdatering til templat v.9 godtas henvisning til www.felleskatalogen.no som betingelse for 12-måneders implementeringsfrist for preparater godkjent i MRP/DCP/SRP/NP. Setningen «Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.» skal da settes inn i norsk pakningsvedlegg punkt 14.

   • Henvisning til www.felleskatalogen.no skal ikke sendes inn som en egen endringssøknad, men sendes sammen med annen endringssøknad som berører norsk pakningsvedlegg i alle relevante prosedyrer (MRP, DCP, SRP og nasjonal prosedyre).

  DMP kan fastsette kortere implementeringsfrist av endringer i pakningsvedlegg. Dersom endringen omfatter sikkerheten ved legemidlet, kan DMP kreve at pakningsvedlegget oppdateres umiddelbart ved første batch som blir produsert, ev. kreve en tilbaketrekking.

  Spørsmål og svar

  Hvordan henvise til www.felleskatalogen.no i pakningsvedlegget for humane legemidler?

  For humane legemidler skal lenken inn i avsnitt 6 etter godkjenningsdatoen.

  Nasjonal prosedyre

  Følgende setning settes inn i norsk pakningsvedlegg: Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

  Gjensidig annerkjennelsesprosedyre (MRP) og desentralisert prosedyre (DCP)

  Følgende setning settes inn i norsk pakningsvedlegg i nasjonal fase:Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

  Følgende templatsetning settes inn i engelsk pakningsvedlegg ved første mulighet: Detailed information on this medicine is available on the website of {name of MS Agency (link)}.

  Sentral prosedyre (CP)

  For legemidler i CP skal henvisning til www.felleskatalogen.no kun stå i de trykte pakningsvedleggene.

  Følgende setning settes inn i pakningsvedlegg i elektronisk format: Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu.

  Følgende setning settes inn i pakningsvedlegg i trykt format: Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu, og på nettstedet til www.felleskatalogen.no. 

   

  Når skal informasjonen om www.felleskatalogen.no implementeres i pakningsvedlegget for humane legemidler?

  Det skal henvises til www.felleskatalogen.no sammen med første endringssøknad som berører norsk pakningsvedlegg i MRP, DCP og nasjonal prosedyre. Henvisningen skal dermed ikke sendes som en egen endringssøknad/61(3)-notifikasjon.

  Hvor raskt skal endringer i pakningsvedlegg implementeres?

  Implementering av endringer i pakningsvedlegg skal skje så raskt som mulig og innen 6 måneder, men dersom lenke til www.felleskatalogen.no er satt inn i pakningsvedlegget, og sist godkjente pakningsvedlegg er lastet opp på www.felleskatalogen.no innen 3 måneder etter godkjenningsdato, aksepterer DMP en implementeringsfrist på 12 måneder.

  Når skal endringer søkes som batchspesifikke endringer?

  Dersom pakningsvedlegget oppfyller betingelsene for 12 måneders implementeringsfrist, skal forsinkelser utover 12 måneder søkes som batchspesifikke endringer.

  I de tilfeller der pakningsvedlegget ikke oppfyller betingelsene for 12 måneders implementeringsfrist, skal forsinkelser utover 6 måneder søkes som batchspesifikke endringer.

  Er det tillatt å inkludere kode med URL til www.felleskatalogen.no i pakningsvedlegget?

  Ja, koden må være i henhold til veiledningen om «Mobile scanning and other technologies to be included in labelling and PL», og henvise direkte til det aktuelle legemidlets elektroniske pakningsvedlegg på www.felleskatalogen.no.

  Lenke til veiledning om mobilskanning og andre teknologier:

  Kontakt oss

  Enhet for regulatorisk produktinformasjon

  22 89 77 00

  pi@dmp.no