Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Hvordan virker de ulike koronavaksinene?

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Noen av koronavaksinene er basert på tradisjonelle metoder, mens andre bruker helt ny teknologi, slik som mRNA.

Innhold på siden

  Noen vaksiner bruker kjent teknologi, andre ny teknologi

  Kjent teknologi:

  • Proteinbaserte vaksiner

   • Vaksiner med inaktiverte helvirus

   • Vaksiner som inneholder en eller flere virusproteiner (subenhet)

   • Viruslignende partikler (VLP)

   • Virusvektor - ikke replikerende

  Vaksine-teknologier som ikke er brukt tidligere:

  • mRNA-vaksiner

  • DNA-vaksiner

  Nedenfor kan du lese mer om de ulike teknologiene.

  Proteinbaserte vaksiner

  Proteinbaserte vaksiner inneholder enten hele covid-19-virus som er drept eller ett eller flere proteiner fra viruset. Inaktiverte virus eller rensede proteiner fra viruset kan ikke gi sykdom. Immunforsvaret oppfatter viruskomponentene i vaksinen som noe fremmed og stimuleres hovedsakelig til å lage antistoffer mot covid-19-viruset som kan være med på å bekjempe viruset dersom man senere blir smittet. De fleste proteinbaserte vaksiner inneholder en adjuvans som bidrar til at immunresponsen forsterkes. Noen adjuvans-typer bidrar til en sterkere T-celle respons som også kan være viktig i beskyttelsen mot alvorlig sykdom.

  Vaksiner med inaktiverte helvirus

  Denne teknologien brukes også i poliovaksine og noen influensavaksiner.

  Noen covid-19 vaksinekandidater som bruker inaktiverte helvirus:

  Vaksiner som inneholder ett eller flere virusproteiner (subenhet)

  Denne teknologien brukes også i vaksine mot hepatitt B og noen influensavaksiner.

  Godkjent covid-19 vaksine og noen vaksinekandidater som bruker subenhet-teknologien:

  Viruslignende partikkel (VLP)

  Vaksinen inneholder partikler med virusproteiner som ligner et virus, men som ikke kan formere seg. Ulike celler kan brukes for å produsere denne typen vaksiner. Partiklene gir ikke sykdom, men kroppen stimuleres til å lage antistoffer mot covid-19-viruset for å bekjempe dette - dersom man senere blir smittet.

  Denne teknologien brukes også i vaksine mot HPV (humant papillomavirus).

  Virusvektor - ikke replikerende

  Disse vaksinene inneholder ikke covid-19-virus, men består av et annet virus. DNA i vektorviruset er endret slik at vektorviruset ikke kan formere seg i kroppen og tilført en DNA-bit som koder for spike-proteinet på covid-19-viruset. De vaksinene som er godkjent hittil, bruker forkjølelsesvirus (av adenovirusfamilien) som vektor.

  Når viruset (vektoren) kommer inn i kroppens celler, vil kroppscellene bruke informasjonen til å produsere spike-proteinet på covid-19-viruset. Spiken gir ikke sykdom, men kroppen vil lage antistoffer mot spike-proteinet og gjøre forsvarsceller (T-lymfocytter) klare til å bekjempe covid-19-viruset dersom man senere blir smittet av dette.

  Vektorviruset i denne typen vaksiner regnes som genmodifisert organisme (GMO). Forskning viser ingen tegn på at genmodifiserte (GMO) vaksiner har evne til å skape varige endringer i den vaksinertes arvestoff. Som alle andre vaksiner er disse bare midlertidig tilstede i kroppen før de brytes ned og forsvinner.

  Denne teknologien brukes også i noen ebolavaksiner.

  Godkjente covid-19 vaksiner og vaksinekandidat som bruker ikke replikerende virusvektor:

  mRNA-vaksiner

  Disse vaksinene inneholder mRNA som inneholder oppskriften for spike-proteinet på covid-19-viruset. mRNA er «pakket inn i» små fettpartikler som bidrar til at arvestoffet kommer inn i kroppsceller. Kroppscellene bruker oppskriften til å produsere spike-proteinet på covid-19-viruset. Spiken gir ikke sykdom, men kroppen vil lage antistoffer mot spike-proteinet og gjøre forsvarsceller (T-lymfocytter) klare til å bekjempe covid-19-viruset dersom man senere blir smittet av dette.

  Denne typen vaksiner er aldri brukt tidligere.

  Godkjente covid-19 vaksiner som bruker mRNA-teknologien:

  DNA-vaksiner

  Disse vaksinene inneholder DNA (*) som koder for spike-proteinet på covid-19-viruset. Kroppscellene bruker informasjonen i DNA til å produsere spike-proteinet på covid-19-viruset. Spiken gir ikke sykdom, men kroppen vil lage antistoffer mot spike-proteinet og gjøre forsvarsceller (T-lymfocytter) klare til å bekjempe covid-19-viruset dersom man senere blir smittet av dette.

  (*) Covid-19-viruset (SARS-CoV-2) er et RNA-virus. DNA som brukes i vaksinen er cDNA (complementary DNA).

  Denne typen vaksiner er aldri godkjent tidligere mot infeksjoner hos mennesker.

  Kontakt oss

  Mediehenvendelser

  Enhet for kommunikasjon

  485 09 554

  pressevakt@dmp.no

  Enhet for MT legemidler til dyr og mennesker

  22 89 77 00

  post@dmp.no