Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Tilverkarløyve og GMP-sertifikat

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Databasen vert driven og halde ved like av Det europeiske byrå for legemiddelvurdering (EMA). Kvar enkelt legemiddelmyndigheit har ansvar for oppdatering og vedlikehald av informasjon om tilverkerløyva og GMP-sertifikata dei sjølv har gitt.

Innhold på siden

  Databasen innehalder følgjande informasjon:

  • Tilverkarløyve for tilverking av legemiddel innanfor EØS-området

  • Tilverkarløyve for import av legemiddel frå tredjeland (land utanfor EØS-området)

  • GMP-sertifikat for GMP-inspeksjonar innanfor EØS-området

  • GMP-sertifikat for GMP-inspeksjonar i tredjeland utført av en legemiddelmyndigheit i EØS-området.

  Gå til EudraGMDP-databasen

  Konfidensiell informasjon av forretningsmessig og/eller personleg karakter er ikkje offentleg tilgjengeleg i databasen. Dette vil blant anna seie at namn på verkestoff, namn på kvalifiserte personar og namn på utstedar av løyve og sertifikat ikkje er tilgjengeleg.

  Alle tilverkarløyve og GMP-sertifikat utstedt av Direktoratet for medisinske produkter er nå tilgjengeleg i EudraGMDP.

  Tilverkarløyve og GMP-sertifikat vil fortsatt bli utstedt på papir og sendt til verksemda.

  Oversikt over godkjende tilverkarar i Noreg

  Oversikt over EØS-tilverkarar med grossistverksemd i Noreg 

  Kontakt oss

  Enhet for virksomhetstillatelser og forsyningssikkerhet

  22 89 77 00

  tillatelser@dmp.no