Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Hjelpepreparater

Publisert:

Endringer

Dette er preparater som kan anvendes ved fremstilling av legemidler. Preparatene under angir norske definisjoner med henvisning til Ph. Eur. der dette er å finne.

Norske beskrivelser for hjelpepreparater

Dekokter

Dekokter er drogeuttrekk, fremstilt ved overhelling av drogen med vann og påfølgende oppvarmning i vannbad.

Dekokter skal, når intet annet er foreskrevet, fremstilles på følgende måte:

Den findelte droge overhelles den nødvendige mengde vann og oppvarmes i en lukket beholder i vannbad under hyppig omrøring. Oppvarmingen fortsettes 30 minutter etter at blandingen har nådd 90 °C. Deretter koleres blandingen og presses svakt. Er mengden av uttrekk mindre enn foreskrevet, blandes drogeresten med så meget kokende vann at den nødvendige mengde uttrekk fås etter ny pressing. Det samlede uttrekk settes en tid til bunnfelling, dekanteres og koleres.

Som konserveringsmiddel skal, når intet annet er foreskrevet, tilsettes 0,1 % metylparahydroksybenzoat.

Når intet annet er foreskrevet, fremstilles av 1 del droge 10 deler dekokt. Når det foreskrives dekokter av reseptpliktige droger, skal mengden av drogen være angitt på resepten.

Dekokter kan, når intet annet er foreskrevet, oppbevares på kaldt sted 1 uke.

Diluenda

Diluenda er stamoppløsninger eller flytende uttrekk av droger av foreskrevet styrke, beregnet til å anvendes som hjelpepreparater ved fremstilling av bruksferdige preparater.

Flytende ekstrakter

Flytende ekstrakter er drogeuttrekk, vanligvis innstilt slik at 1 del flytende ekstrakt svarer til 1 del droge.

Se Ph. Eur. Monograph 0765 Herbal drug extracts.

Infuser

Infuser er drogeuttrekk, fremstilt ved overhelling av drogen med kokende vann og påfølgende henstand, eller ved fortynning av diluenda eller andre konsentrerte drogeuttrekk med vann.

Infuser, som fremstilles ut fra droger, skal, når intet annet er foreskrevet, fremstilles på følgende måte:

Den findelte droge overhelles sin like vektmengde vann, og blandingen settes bort 15 minutter. Etter tilsetning av den nødvendige mengde kokende vann settes blandingen i lukket beholder 30 minutter under hyppig omrøring, koleres og presses svakt. Er mengden av uttrekk mindre enn foreskrevet, blandes drogeresten med så meget kokende vann at den nødvendige mengde uttrekk fås etter ny presning. Det samlede uttrekk settes en tid til bunnfelling, dekanteres og koleres.

Som konserveringsmiddel skal, når intet annet er foreskrevet, tilsettes 0,1 % metylparahydroksybenzoat.

Når intet annet er foreskrevet, fremstilles av 1 del droge 10 deler infus. Når det foreskrives infuser av reseptpliktige droger, skal mengden av drogen være angitt på resepten.

Infuser kan, når intet annet er foreskrevet, oppbevares på kaldt sted 1 uke.

Siruper

Siruper er flytende preparater beregnet til oral bruk. De er karakterisert ved søt smak og viskøs konsistens og kan være sterkt sukkerholdige.

Sukkerholdige siruper som fremstilles ut fra oppløsninger eller drogeuttrekk, skal, når intet annet er foreskrevet, fremstilles på følgende måte:

Den væske som inngår i sirupen, skal være klar før sukrosen tilsettes. Sukrosen oppløses, eventuelt ved svak oppvarming. Når ikke annet er foreskrevet, gis oppløsningen et oppkok eller kokes til eventuell sprit er fjernet, tilsettes deretter så meget kokende vann at sirupens vekt blir som foreskrevet, skummes om nødvendig, og koleres eller filtreres. Sirup som inneholder drogeuttrekk, fordeles ennå varm på ikke for store, sterile flasker, som fylles helt og lukkes, slik at angrep av mikroorganismer utelukkes.

Siruper skal, når intet annet er foreskrevet, være klare. Konserveres i overensstemmelse med næringsmiddellovgivningen.

Oppbevares i godt lukkede flasker og, når intet annet er foreskrevet, på kjølig sted.

Se Ph. Eur. Monograph 0672 Liquid preparations for oral use – Syrups.

Tinkturer

Tinkturer er spritholdige drogeuttrekk eller spritholdige oppløsninger av ekstrakter. Som tinkturer betegnes også visse spritholdige preparater, der slike uttrekk eller oppløsninger inngår.

Se Ph. Eur. General monograph 5.23 Herbal drug extracts.

Triturasjoner

Triturasjoner er utrivninger av ett eller flere legemidler med faste, flytende eller salveaktige stoffer, beregnet til å anvendes som hjelpepreparater ved fremstilling av bruksferdige preparater. ​

Urteekstrakter

Urteekstrakter er drogeuttrekk, fremstilt med flyktige oppløsningsmidler, inndampet til en viss konsistens og eventuelt innstilt på foreskrevet styrke. 

Se Ph. Eur. Monograph 0765 Herbal drug extracts.