Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Bivirkningsmelding og Bivirkningsregisteret

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Hva er en bivirkning, hvem kan melde bivirkninger og hva brukes bivirkningsmeldingene til?

Innhold på siden

  Hva er en bivirkning

  En bivirkning er en skadelig og utilsiktet virkning av et legemiddel. Dette gjelder uavhengig av om legemidlet er brukt som beskrevet i produktinformasjonen.

  Definisjonen omfatter også skadelig og utilsiktet virkning ved:

  • overdose

  • feilbruk

  • misbruk

  • medisineringsfeil

  • feildosering

  • behandling utenfor godkjent bruksområde

  • yrkeseksponering

  Meldeplikt og meldeskjema

  Både pasienter og helsepersonell oppfordres til å melde mistenkte bivirkninger via elektronisk meldeskjema. Les mer:

  Helsepersonell har plikt til å melde 

  • dødelige eller livstruende bivirkninger,

  • bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger, eller

  • uventede eller nye bivirkninger (ikke omtalt i preparatomtalen)

  Meldesystemet for bivirkninger er en viktig del av systemet for legemiddelovervåking

  Meldte bivirkninger registreres i Bivirkningsregisteret.

  Kontakt oss

  Enhet for riktig legemiddelbruk

  22 89 77 00

  bivirkninger@dmp.no