Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Oppdateringer som følge av ”Paediatric Regulation”, art. 45 og 46 arbeidsdeling/ ”worksharing”

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

MT-innehaver bes sende inn endringssøknad (Type C.I.3) for implementering av foreslåtte endringer.

Som oppfølging av arbeidsdeling/”worksharing”- prosedyrer i henhold til artikkel 45 og 46 i Paediatric regulation 1906/2006, bes innehaver sende inn endringssøknad (Type C.I.3) for implementering av foreslåtte endringer. Eventuelle endringer i SmPC og PL fremgår av publiserte evalueringsrapporter (art 45 og 46).

Les også veiledningen på CMDh nettsider om Paediatric Worksharing