Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Rapporter fra muntlige reklametilsyn

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

DMPs tilsynsaktivitet med industriens markedsføring av legemidler har stor allmenn interesse, og vi vil derfor offentliggjøre tilsynsrapporter på nettsidene våre.

Saksgang og publisering av rapporter etter tilsyn

I etterkant av tilsyn med industriens muntlige reklame overfor leger og helsepersonell skriver DMP en tilsynsrapport der innholdet i møtet er oppsummert. Slik følger vi opp ulovlig reklame, hvis vi mener at firmaet har brutt regelverket i markedsføringen.

Tilsynsrapport

Dersom det ikke er brudd på regelverket sender vi tilsynsrapport til reklameansvarlig i legemiddelfirmaet, med kopi til vedkommende som holdt møtet.

Frist for tilbakemelding til DMP

Firmaet kan innen en uke sende kommentarer de ønsker skal vurderes før tilsynsrapporten blir publisert på dmp.no.

Dersom firmaet ikke sender inn kommentarer så blir rapporten publisert etter en uke.

Dersom firmaet sender inn kommentarer, vil DMP vurdere om kommentarene skal tas til følge. Firmaet får beskjed om kommentarene tas til følge eller ikke før tilsynsrapporten blir publisert.

Forhåndsvarsel med rapport

Ved brudd på regelverket følges tilsynsrapporten av et forhåndsvarsel.

Rapporter fra muntlige reklametilsyn

Muntlige reklametilsyn har ikke vært mulig å gjennomføre under pandemien.

Dato i oversikten nedenfor angir publiseringstidspunkt for rapporten (ikke tidspunkt for tilsynsmøtet).

2019
Publiseringsdato Firma Legemiddel/tema
03.05.19 Novartis Entresto (pdf)
03.05.19 Novartis Entresto (pdf)
08.04.19 MSD Keytruda (pdf)
08.04.19 BMS Opdivo (pdf)

 

2018
Publiseringsdato Firma Legemiddel/tema
21.06.18 Astra Zeneca Forxiga (pdf)
21.06.18 Amgen Repatha (pdf)

 

2016
Publiseringsdato Firma Legemiddel/ tema
20.12.16 MSD Januvia (pdf)
20.12.16 NovoNordisk Tresiba (pdf)
20.12.16 Flere firmaer diabetes (pdf)
20.12.16 NovoNordisk Tresiba (pdf)
15.12.16 MSD Lixiana (pdf)
15.12.16 Sanofi Aventis hyperkolesterolemi (pdf)
16.11.16 Boehringer Ingelheim kols (pdf)
08.11.16 Bristol-Myers Squibb/Pfizer Eliquis (pdf)
12.10.16 Astra Zeneca astma og kols (pdf)
05.10.16 Novartis Entresto (pdf)
29.09.16 Boehringer Ingelheim hjerneslag (pdf)
23.09.16 Boehringer Ingelheim Jardiance (pdf)
23.09.16 Boehringer Ingelheim Jardiance (pdf)
02.06.16 Novartis Entresto (pdf)
02.06.16 Gilead Sciences Norway Harvoni (pdf)
02.06.16 GlaxoSmithKline astma og kols (pdf)
27.05.16 Lundbeck Brintellix (pdf)
27.05.16 Astra Zeneca Forxiga og Bydureon (pdf)
19.05.16 Amgen AB Norge Repatha (pdf)
27.04.16 Sanofi-Aventis Praluent (pdf)
27.04.16 Bristol-Myers Squibb/Pfizer Eliquis (pdf)
31.03.16 MSD Januvia (pdf)
31.03.16 Novartis Cosentyx (pdf)
02.03.16 Pfizer Eliquis (pdf)
02.03.16 Boehringer Praxbind (pdf)
22.02.16 Eli Lilly Trulicity (pdf)
10.02.16 BMS Eliquis (pdf)
01.02.16 Astra Zeneca Moventig (pdf)
29.01.16 Lundbeck Brintellix og Abilify Maintena (pdf)
29.01.16 Lundbeck Brintellix (pdf)
14.01.16 Boehringer Jardiance (pdf)
2015
Publiseringsdato Firma Legemiddel/ tema Annet
21.12.15 Novo Nordisk Victoza (pdf)  
21.12.15 Roche Norge MabThera (pdf)  
18.12.15 Boehringer Jardiance (pdf)  
07.12.15 Astra Zeneca Duaklir Genuair (pdf)  
19.11.15 Sanofi Toujeo (pdf)  
19.11.15 Shire Elvanse (pdf)  
30.10.15 Amgen Repatha (pdf)  
20.10.15 Boehringer Jardiance (pdf)  
16.10.15: Orion Pharma Remsima (pdf)  
16.10.15 Roche RoActemra (pdf)  
16.10.15 Orion Pharma Remsima (pdf)  
15.10.15 Novartis Cosentyx (pdf)  
31.08.15 MSD Januvia, Janumet og Atozet (pdf) Kommentar fra MSD (pdf)
31.08.15 Novo Nordisk Victoza (pdf)  
25.08.15 MSD Januvia og Atozet (pdf)  
19.08.15 Astra Zeneca astma og kols (pdf)  
16.06.15 Astra Zeneca Forxiga (pdf)  
01.06.15 Pfizer Enbrel (pdf) Kommentar1 fra Pfizer (pdf), Kommentar2 fra Pfizer (pdf)
11.05.15 Boehringer Pradaxa (pdf)  
05.05.15 Astra Zeneca Bydureon (pdf)  
14.04.15 Bayer Xarelto (pdf)  
12.04.15 Pfizer Enbrel (pdf)  
08.04.15 Astra Zeneca astma og kols (pdf)  
23.03.15 MSD Simponi (pdf)  
18.03.15 BMS Eliquis (pdf)  
18.03.15 AbbVie Humira (pdf)  
04.03.15 Orion Pharma Remsima (pdf)  
26.02.15 UCB Pharma Cimzia (pdf)  
12.02.15 Pfizer Enbrel (pdf)  
11.02.15 Pfizer Enbrel (pdf)  
10.02.15 AbbVie Humira (pdf)  
03.02.15 GSK astma og kols (pdf)  

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

reklame@dmp.no