Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Legemiddelleverandøravgift

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelkontrollavgiften heter fra 01. juli 2018 legemiddelleverandøravgift.

Innehaver av markedsføringstillatelse i Norge skal betale legemiddelleverandøravgift. Avgiften skal blant annet dekke utgifter til kvalitetskontroll, informasjon, veiledning og tilsyn. For mer informasjon, se veileder under.

 

2024

Skjema og veileder for MT-innehavere:

2023

Skjema og veileder for MT-innehavere:

 

Kontakt oss

Enhet for pris og markedsanalyse

22 89 77 00

leverandoravgift@dmp.no