Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Kontakt oss

Enhet for riktig legemiddelbruk

22 89 77 00

bivirkninger@dmp.no