Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Pris på legemidler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

DMP fastsetter maksimalpriser på reseptpliktige legemidler til mennesker. Det er ikke regulering av priser på reseptfrie legemidler og legemidler uten markedsføringstillatelse.

Innhold på siden

  Hvorfor prisregulering?

  Det er flere særtrekk ved legemiddelmarkedet som gjør at det er behov for offentlig regulering av prisene.

  Folketrygden refunderer en vesentlig del av pasientenes legemiddelutgifter. Prisen tillegges derfor liten vekt ved valg av legemiddel. Videre er det slik at mange legemidler er patenterte og lite utsatt for konkurranse.

  For å sikre at pasienter og Folketrygden ikke betaler for mye for legemidlene, er det nødvendig med prisregulering. Uten en form for prisregulering ville prisene ut til kunde vært betydelig høyere enn i dag.

  DMP fastsetter maksimalpriser på reseptpliktige legemidler til mennesker. Les om fastsettelse av maksimalpriser. Reseptfrie legemidler og legemidler til dyr er ikke prisregulert.

  Priser på reseptfrie legemidler

  Pris på reseptfrie legemidler er ikke regulert. En av målsettingene med LUA-ordningen (legemidler utenom apotek) er å gi økt priskonkurranse på reseptfrie legemidler.

  Derfor undersøker DMP prisene på reseptfrie legemidler i ulike typer utsalgssteder. Les mer om LUA-ordningen. Den siste undersøkelsen er fra høsten 2010. Den omfatter et utvalg på 41 utsalgssteder i Oslo-området og i Fredrikstad. Apotek, dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner ble besøkt. Vi undersøkte også prisene på fire nettapotek.

  Hovedkonklusjoner:

  Prisene i de ulike salgskanalene varierer og det lønner seg å sjekke prisene før man handler.

  • Det kan være betydelige prisforskjeller på enkelte legemidler mellom utsalgssteder. For de tre mest solgte pakningene er forskjellen mellom det dyreste og det rimeligste utsalgsstedet på 60-70 %.

  • For de mest kjente merkevarene er dagligvarebutikker rimeligst. Bensinstasjoner og kiosker har de høyeste prisene.

  • Apotek tilbyr i stor grad likeverdige alternativer til de kjente merkevarene. Prisene på apotekenes rimeligste generika er på nivå med prisene på de kjente merkevarene i dagligvarebutikkene.

  • Realveksten i priser på LUA-preparatene fra 2008 til 2010 var på 5,4 % i apotekene, mens det var en realnedgang i prisene i andre utsalgssteder på 0,6 %.

  Prisundersøkelser:

  Pris på legemidler uten markedsføringstillatelse

  Direktoratet for medisinske produkter vurderer ikke pris ved søknader om godkjenningsfritak. Prisen fastsettes i omsetningsleddene (produsent, grossist og apotek). DMP regulerer imidlertid apotekavansen.

  Les om hvordan apotekavanse beregnes

  Kontakt oss

  Enhet for pris og markedsanalyse

  22 89 77 00

  prisinformasjon@dmp.no