Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Sal, import og innførsel av legemiddel til dyr

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Innførsel og sal av legemiddel til dyr krev særskilt løyve. Privatpersonar eller veterinærar kan ikkje ta med legemiddel til dyr inn til Noreg.

Innhold på siden

   

  Ikkje tillatt for privatpersonar å ta med legemiddel til dyr inn til Noreg

  Privat Innførsel (frå EØS) og import (frå land utanfor EØS) av legemiddel til dyr krev grossistløyve eller tilverkarløyve frå Direktoratet for medisinske produkter. Privatpersonar kan ikkje ta med legemiddel til dyr inn til Noreg.

  Verken veterinærar eller dyreeigarar har lov til å innføre/importere reseptpliktige legemiddel til bruk på dyr.  Regelen om at privatpersonar kan innføre legemiddel til ”eige bruk” gjeld ikkje ”eigne dyr”, men berre legemiddel til bruk for menneske.

  Unntak fra forbodet

  Unntak gjelder for kjæledyr som er satt på langvarig/ kontinuerlig behandling. I slike tilfeller må dyreeier ha med en erklæring om at det er nødvendig å ha med legemidler på reise til Norge.

  Det er lov til å bestille legemiddel som er reseptfrie i Noreg til bruk på dyr, frå godkjente internettapotek i EU/EØS-land.

  Les om utanlandsreise med kjæledyr og legemiddel

  Sal av legemiddel til dyr

  Legemiddel til dyr kan bare seljast via apotek eller via grossistar som oppfyller vilkår for direktedistribusjon. Veterinærar og dyrebutikkar har vanligvis ikke lov til å selge legemiddel. Les mer om sal av legemiddel til dyr

  Kontakt oss

  Enhet for MT legemidler til mennesker og dyr

  22 89 77 00

  vet.felles@dmp.no