Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Veileder til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m.

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. trådte i kraft 16. september 2022 og erstatter forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek av 27.04.1998.

DMP og Helsedirektoratet har fått delegert myndighet til forvaltning av forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m.:

  • Kapittel 1 og 2 forvaltes i fellesskap

  • Kapittel 3 til 7 forvaltes av Helsedirektoratet, og omhandler rekvirering av legemidler.

  • Kapittel 8 til 15 forvaltes av Direktoratet for medisinske produkter, og omhandler mottak av resept eller rekvisisjon, ekspedisjon, utlevering og dokumentasjon (utleveringsdelen).

DMP og Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder til forskriften. Denne er offentliggjort på Helsedirektoratets nettsider. Veilederen gir råd om hvordan forskriften skal forstås og anvendes i praksis.

Ved spørsmål til forskriften og veilederen som gjelder kapittel 1 og 2 kan begge etater kontaktes.

Ved spørsmål til forskriften og veilederen som gjelder kapittel 3-7 kan Helsedirektoratet kontaktes.

Ved spørsmål til forskriften og veilederen som gjelder kapittel 8-15 kan DMP kontaktes.

Kontakt oss

Enhet for tilsyn og narkotikaforvaltning

22 89 77 00

tilsyn@dmp.no