Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Vaksinestandarder

Publisert:

Endringer

Vaksinestandarer vises med gjeldende norsk og engelsk term. I tillegg er det angitt en alternativ norsk term som er mer direkte oversettelse av den engelske. De vil være likestilt for bruk fra NLS 2024.0

Søk i Vaksinestandarder

Søk etter

   human eller veterinær

   hele eller deler av norsk/engelsk term eller monografinummer

Sortér liste på verdi:

Sortér etter:

Vaksinestandarder, humane og veterinære

Ingen treff. Sjekk stavingen eller prøv et annet ord.