Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

EØS-tilvirkere og EØS-grossister som utøver grossistvirksomhet i Norge

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

​​​​​​​​​​Oversikt over foretak som kan utøve tilvirker- eller grossisttillatelse basert på tilvirkertillatelse eller grossisttillatelse utstedt av legemiddelmyndighet i et annet EU-/EØS-land.

Oversikt pr 1. mars 2024 (xlsx)

EudraGMDP-databasen (Europeisk fellesdatabase som inneholder tilvirkertillatelser, grossisttillatelser og GMP-/GDP-sertifikater utstedt av legemiddelmyndighetene i EØS-området)

Kontakt oss

Enhet for virksomhetstillatelser og forsyningssikkerhet

22 89 77 00

tillatelser@dmp.no