Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

10 medisintips for ferien

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Følger du våre råd, kan du føle deg trygg og nyte en velfortjent ferie.

Innhold på siden

  1) Medisinliste

  Be fastlegen din skrive ut en liste over medisiner du bruker, og ha den alltid med deg på reise. En slik medisinliste er viktig å vise frem til legen hvis du blir syk, går tom for, mister eller blir frastjålet medisiner på reisen. Listen er viktig når du skal skaffe deg nye medisiner.

  Les mer om medisinliste og hva den skal inneholde.

  2) Schengen-attest

  Skal du på ferie til Europa, og bruker medisiner som kan være vanedannende, slik som sterke sovemedisiner, midler mot angst/uro og sterke smertestillende? Da bør du be ditt nærmeste apotek om en Schengen-attest som dokumenterer at du eier medisinen.

  Les mer om Schengen-attest.

  3) Husk dokumentasjon på utenlandsreise

  Har du med deg reseptpliktige legemidler, må du alltid være forberedt på å kunne dokumentere at du er eier av medisinen. Som dokumentasjon kan du bruke medisinliste fra fastlegen eller originalemballasjen fra det norske apoteket (etiketten bekrefter at medisinen er skrevet ut til deg).

  Les mer om dokumentasjonskrav.

  4) Hvor mye medisiner kan jeg ta med på utenlandsreise?

  Se vår oversikt som viser medisintype, mengde og land.

  Spør på apoteket hvis du er i tvil om hvilke regler som gjelder for medisinene du bruker.

  5) Vaksiner

  Sjekk om du trenger nye reisevaksiner, eller om du bør friske opp vaksiner du fikk for mer enn 10 år siden. Planlegger du reise til eksotiske reisemål – ta kontakt med fastlegen din eller et reisemedisinsk senter for å få nødvendige vaksiner og eventuelt tabletter mot malaria.

  Les mer om reisevaksiner på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

  6) Europeisk helsetrygdkort

  Er du medlem av folketrygden i Norge, og oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits, bør du ha med deg europeisk helsetrygdkort. Kortet gir deg rett til helsehjelp på samme vilkår som landets egne borgere.

  Les mer om Europeisk helsetrygdkort.

  7) Medisiner i håndbagasjen

  Du bør alltid ha livsviktige medisiner i håndbagasjen når du reiser med fly, i tilfelle annen bagasje blir forsinket eller borte. Flytende medisin som er nødvendig for flyreisen er unntatt fra sikkerhetsreglene om at du maks kan ha 100 ml væske i en beholder. Du kan bli bedt om å smake eller smøre medisinen på huden.

  8) Oppbevaring av medisiner

  Høye temperaturer, fuktighet eller sollys kan skade medisinene og svekke virkningen. Les pakningsvedlegget for å se hvordan din medisin skal oppbevares.

  Les våre råd om oppbevaring.

  9) Sol og medisiner kan gi hudreaksjoner

  Noen medisiner gjør huden ømfintlig for sol. Les pakningsvedlegget for å sjekke om dette gjelder medisinen du bruker, og tenk forebygging av hudreaksjoner.

  Les mer om forebygging og se eksempler på medisiner som kan gi hudreaksjoner.

  10) Behov for å ta med medisiner inn i Norge?

  Det er tillatt å ta med medisiner inn i Norge dersom du kan dokumentere overfor Tollvesenet at medisinen er til ditt personlige bruk. Dette må fremgå av medisinpakningens etikett, resept eller legeerklæring. I tillegg må legemidlene være lovlig kjøpt, noe som må kunne dokumenteres gjennom for eksempel en kvittering.

  Les mer om hvilke regler som gjelder.

  Er du i tvil om medisinen er tillatt å ta med inn i Norge? Gå på rødt i tollen.

  Kontakt oss

  Enhet for kommunikasjon

  22 89 77 00

  redaksjonen@dmp.no