Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Håndtering av humane celler og vev - veileder til lov og forskrift

Publisert:

Endringer

Kontakt oss

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

cellerogvev@dmp.no