Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Tilsyn og sanksjonsmuligheter

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

DMP fører tilsyn med reklame for legemidler – skriftlig og muntlig – uavhengig av form, kanal og sted. Her finner du rapporter fra tilsyn, informasjon om sanksjonsmuligheter og tips om ulovlig reklame.

Innhold på siden

  Legemiddelindustrien har betydelig innflytelse på bruken av legemidler i kraft av store faglige og markedsføringsmessige ressurser. Deres markedsføring legger naturlig nok mest vekt på de positive sidene av legemiddelbruk, og DMPs tilsyn skal bidra til at markedsføringen blir mer balansert.

  Hovedformål

  Tilsynet skal bidra til å sikre:

  • Trygg bruk av legemidler

  • Etterlevelse av refusjonsreglene

  DMPs tilsyn vil bli rettet mot utvalgte legemidler der vi tror faren for medisinsk feilbruk eller bruk utenfor godkjente refusjonsvilkår er størst.

  Innsatsområder

  DMPs tilsyn har særlig fokus på følgende:

  • Nye legemidler og legemidler som ikke har fått markedsføringstillatelse (prelansering)

  • Legemidler med bivirkningsproblematikk

  • Legemidler med refusjon (blå resept)

  • Legemidler som får endrede markedsvilkår (likeverdig bytte, trinnpris)

  • Reklame for bruksområder som ikke er godkjent

  • Bruk av opinionsledere i markedsføringen

  Tiltak

  DMP bruker en rekke tiltak for å føre tilsyn med reklamen. Tilsynet omfatter blant annet:

  Sanksjonsmuligheter

  Ved brudd på reklamereglene - les om sanksjonsmulighetene.

  Saksgang og publisering av rapporter etter tilsyn

  I etterkant av tilsyn med industriens muntlige reklame overfor leger og helsepersonell skriver DMP en tilsynsrapport der innholdet i møtet er oppsummert. Hvis vi mener at firmaet har brutt regelverket i markedsføringen følges rapporten av et forhåndsvarsel.

  Kontakt oss

  Enhet for riktig legemiddelbruk

  22 89 77 00

  reklame@dmp.no