Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Andre særskilte krav til oppbevaring av legemidler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Gratis legemiddelprøver og legemidler til kliniske utprøvinger.

Innhold på siden

  Oppbevaring av gratis legemiddelprøver i egne lokaler

  Legemidlene skal oppbevares i lokaler med adgangskontroll (tilgang kun for relevant personell) og under de oppbevaringsbetingelser som er fastsatt for legemidlene. Oppbevaringsbetingelsene skal overvåkes og dokumenteres. Registreringer skal oppbevares i minst 3 år. For øvrig vises det til bestemmelser om gratisprøver i legemiddelforskriften.

  Oppbevaring av legemidler til kliniske utprøvninger

  Legemidler til kliniske utprøvninger skal oppbevares i egne egnede lokaler. Legemidlene skal oppbevares avlåst (med adgangskontroll) og under de oppbevaringsbetingelser som gjelder for legemidlene. Oppbevaringsbetingelsene skal overvåkes og dokumenteres. Registreringer skal oppbevares i minst 15 år. For øvrig vises det til Forskrift 2009-10-30 nr. 1321 om klinisk utprøving av legemidler til mennesker.

  Kontakt oss

  Enhet for tilsyn og narkotikaforvaltning

  22 89 77 00

  tilsyn@dmp.no