Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang handler om å få oversikt over og vurdere pasientens legemiddelbruk. Dette skal sikre best mulig effekt og redusere risiko for bivirkninger og pasientskader.

Innhold på siden

  Sjekkliste for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang

  En grundig innføring i metoden finnes her:

  Legemiddelsamstemming (LMS)

  Legemiddelsamstemming (LMS) er å lage en liste over alle legemidler pasientens faktisk bruker.

  Lege eller virksomhet som overtar behandlingsansvaret for en pasient, bør alltid utføre LMS. Pasienten eller den som hjelper pasienten med bruk av legemidler, skal bekrefte, korrigere og supplere innholdet i den beste, tilgjengelige skriftlige kilden til pasientens legemidler, for eksempel Pasientens legemiddelliste (PLL), Kjernejournal (KJ) eller gyldige resepter i reseptformidleren (RF). LMS kan utføres av lege, eller annet helsepersonell som har fått opplæring i metoden. Den samstemte listen kalles pasientens Legemidler i bruk (LIB). Den er viktig for blant annet

  • legens vurdering av pasientens kliniske tilstand

  • oppdatering av gyldige resepter i RF

  • korrekt utdeling av legemidler i institusjon

  • hjemmeboende pasienter som bruksanvisning

  LMS må alltid utføres før legemiddelgjennomgang.

  Legemiddelgjennomgang (LMG)

  Legemiddelgjennomgang (LMG) er en systematisk vurdering av alle pasientens legemidler for å sikre best mulig effekt og redusere risiko for bivirkninger og pasientskader.

  LMG kan utføres av legen alene eller sammen med farmasøyt og/eller sykepleier. Pasienten bør delta, ved behov også pårørende. LMG bør gjøres ved endringer i pasientens tilstand eller omsorgstilbud, ved uklare kliniske tilstander og minst årlig for pasienter som bruker 4 eller flere legemidler. Fastlegen og sykehjemslegen har et forskriftsfestet ansvar for å utføre regelmessig legemiddelgjennomgang. Det er en egen takst i Normaltariffen (2ld) for dette arbeidet.

  En vurdering av nytte og risiko for pasientens legemiddelbruk er en løpende oppgave for alle leger med behandlingsansvar. LMG bør utføres ved mistanke om mangelfull effekt, bivirkninger, interaksjoner, dårlig etterlevelse eller andre legemiddelrelaterte problemer.

  Teoretisk og praktisk opplæring i metodene LMS og LMG er forskriftsfestet pensum ved medisinutdanningen i Norge.

  Forskrifter og tariff:

  Lenker til annen relevant beslutningsstøtte:

  Kontakt oss

  Morten Finckenhagen

  Enhet: enhet for riktig legemiddelbruk

  90088929

  Morten.Finckenhagen@dmp.no

  Enhet for riktig legemiddelbruk

  22 89 77 00

  Infolegene@dmp.no