Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Spesielle typer medisinsk utstyr

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

For noen typer medisinsk utstyr finnes det egne retningslinjer eller lovbestemmelser.

Kontakt oss

Enheter for medisinsk utstyr

22 89 77 00

medisinsk.utstyr@dmp.no