Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Veiledere fra EU-kommisjonen/MDCG

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

​​​​​​​Koordineringsgruppen for medisinsk utstyr (MDCG) består av deltakere fra medlemsstatene i EU og EU-Kommisjonen. MDCG utarbeider veiledning til MDR og IVDR.

Veiledningen er ikke juridisk bindende, men vil være til hjelp for markedsaktørene. Formålet er å sikre en effektiv og harmonisert forståelse av regelverket.

MDCG veiledere

EU-kommisjonen har utarbeidet faktaark for de ulike markedsaktørene.

Faktaark for markedsaktører

Kontakt oss

Enheter for medisinsk utstyr

22 89 77 00

medisinsk.utstyr@dmp.no