Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Skjema og veiledning for Schengen-attest

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Innhold på siden

  Skjema

  (med bilag med engelske og franske ordforklaringer, to sider)

  (attestskjema, én side)

  (attestskjema side to, engelske og franske ordforklaringer, Word-format)

   

  Veiledning: Schengen-attestens enkelte felter

  Land (1): Norge
  Sted (1): poststed
  Dato (1): Dato for utstedelse av attest. Attesten kan utstedes i god tid før reisen. Det er reiseperioden (nedenfor) som bestemmer hvilken periode attesten gjelder for.
  -
  A. Forskrivende lege
  Navn (2): legens navn
  Telefon (2): legens telefonnummer (kontor)
  Adresse (3): legens praksisadresse
  Legens stempel og legens underskrift (4): legens stempel og underskrift ikke nødvendig
  -
  B. Pasient
  Navn (5): etternavn, fornavn
  Passnummer (6): Nummer på pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett skal oppføres
  Fødested (7): personens fødested - utfylling ikke nødvendig
  Fødselsdato (8): personens fødselsdato angitt med seks siffer (dd.mm.åå.)
  Nasjonalitet (9): statsborgerskap, eks. Norsk (dersom personen er norsk statsborger)
  Kjønn (10): K (kvinne) M (mann)
  Hjemmeadresse (11): personens hjemmeadresse
  Reisens varighet i dager (12): antall dager (høyst 30 dager)
  Attestens gyldighetstid (13): perioden hvor attesten er gyldig - fra dato til dato (dd.mm.åå.) (høyst 30 dager)
  -
  C: Rekvirert legemiddel
  Legemidlets navn (14): legemidlets norske navn
  Legemiddelform (15): utfylles for eksempel: tablett, kapsel, stikkpiller, mikstur eller tilsvarende angivelse
  Virksom substans internasjonalt navn (16): legemidlets virksomme substans - internasjonalt navn
  Styrke (17): mg (pr. tablett), mg/ml eller tilsvarende angivelse
  Dosering (18): utfylling ikke nødvendig
  Total mengde av virksom substans (19): utfylling ikke nødvendig
  Behandlingens varighet under reisen 20): utfylling ikke nødvendig
  Anmerkninger (21): utfylling ikke nødvendig
  -
  D: Utstedende myndighet
  Myndighetens underskrift (22): underskrift av den person som har utfylt eller kontrollert opplysningene
  Myndighetens stempel (23): apotekets stempel

   

  Kontakt oss

  Enhet for tilsyn og narkotikaforvaltning

  22 89 77 00

  narkotikakontroll@dmp.no