Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Celler og vev

Publisert:

Endringer

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) godkjenner virksomheter som håndterer celler og vev og forvalter lov og forskriften som regulerer slik virksomhet. DMP mottar også melding om uønskede hendelser ved håndtering av celler og vev.

 

Helsedirektoratet har fortsatt ansvar for forvaltning av bioteknologiloven. Dette omfatter også omfatter  virksomheter som benytter celler og vev i forbindelse med assistert befruktning. Helsedirektoratet har også ansvar for forvaltningen av forskrift om humane organer til transplantasjon.  

Kontaktinformasjon:

  • Søknader eller spørsmål etter forskrift om håndtering av humane celler og vev rettes til cellerogvev@dpm.no
  • Spørsmål om uønskede hendelser eller bivirkninger ved bruk av celler og vev skal sendes til: cellerogvev-melde@dmp.no
  • Søknader eller spørsmål om bioteknologiloven skal rettes til bioteknologi@helsedirektoratet.no

Informasjon fra Helsedirektoratet

Kontakt oss

Enhet for forsyningssikkerhet og tillatelser

22 89 77 00

cellerogvev@dmp.no