Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Registreringsgebyr

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

  • : Nye gebyrer etter 01.01.2024

Gjeldende fra 01.01.2024 i henhold til forskrift om legemidler til mennesker (FOR 2009-12-18 nr 1839) § 15-3, og forskrift om legemidler til dyr (FOR-2022-09-08-1573) § 12-4. Gebyrsatsene er fra 01.01.2024 prisjustert med 4.4 % i tråd med statsbudsjettet.

 

Direktoratet for medisinske produkter sender faktura på grunnlag av mottatt søknad. Fakturaen utstedes til avsender av søknaden, så fremt ikke annen fakturamottaker er oppført i søknadens følgebrev. Eventuelle fakturareferanser som PO-nummer eller lignende må oppgis i følgebrevet. Betalingsfrist er 30 dager fra fakturadato. Når særlige grunner foreligger kan Direktoratet for medisinske produkter frafalle kravet om gebyr. Beløpene er angitt i norske kroner (NOK).

Faktura kan sendes via tre ulike alternativer: 1) elektronisk EHF (Elektronisk handelsformat), 2) e-post med PDF-fil til registrert e-postadresse, eller 3) via post.  

Oversikt over gebyrer gjeldende for søknader mottatt fra 01.01.2023 - 31.12.2023 (pdf) - legemidler til mennesker

Oversikt over gebyrer gjeldende for søknader mottatt fra 01.01.2023 - 31.12.2023 (pdf) - legemidler til dyr

Informasjon om fakturering av type II-endringer for nasjonalt godkjente preparater (pdf)

Kontakt oss

Kontakt oss

Enhet for regulatorisk før MT

22 89 77 00

mt@dmp.no

Enhet for regulatorisk etter MT

22 89 77 00

mt@dmp.no