Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Årsrapporter om godkjenningsfritak

Publisert:

Endringer

Direktoratet for medisinske produkter analyserer hvert år bruken av uregistrerte legemidler. Hensikten er å fange opp uhensiktsmessig bruk og identifisere mulige forbedringstiltak.

Ordningen med godkjenningsfritak skal bidra til at norske pasienter og forskrivere får tilgang til uregistrerte legemidler når det er nødvendig av hensyn til folke- og dyrehelsen. Samtidig skal ordningen praktiseres på en måte som ivaretar interessene til de firmaene som velger å markedsføre legemidler i Norge.

Til årsrapportene bruker hovedsakelig data fra Legemiddelregisteret (FHI).

Oversikt over årsrapporter

Kontakt oss

Lag for godkjenningsfritak

22 89 77 00

Telefontid: 10-11. Alle telefonhenvendelser skal gå via sentralbord.

godkjenningsfritak@dmp.no