Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Offentlighet når det gjelder søknader om markedsføringstillatelse for legemidler

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Fra 1. august 2012 vil DMP på forespørsel kunne oppgi de opplysninger som er angitt i tabellene under.

Følgende kan oppgis for alle søknader i MRP/DCP / Nasjonal prosedyre FØR prosedyreslutt /godkjenning

Opplysning Kan offentliggjøres
Navn på virkestoff JA
Terapeutisk klasse (ATC – 2. klasse) JA
Søknadsdato JA
Søkegrunnlag JA
Prosedyre JA
Preparatnavn NEI
Navn på søker NEI
Navn på andre land i prosedyren, inkludert referanseland NEI

Følgende kan oppgis for alle søknader ETTER prosedyreslutt. Gjelder også preparater som er trukket etter prosedyreslutt eller har fått MT, er avslått eller suspendert.

Opplysning Kan offentliggjøres
Navn på virkestoff JA
Terapeutisk klasse JA
Søknadsdato JA
Søkegrunnlag JA
Prosedyre JA
Preparatnavn JA
Navn på søker JA
Navn på andre land i prosedyren JA
Annet Preparatomtale, PV, PAR

Når det gjelder søknader i sentral prosedyre, se informasjon som finnes på EMAs hjemmeside:

Kontakt oss

Kontakt oss

Enhet for regulatorisk før MT

22 89 77 00

mt@dmp.no