Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Nytt om legemidler (NYL)

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

"Nytt om legemidler" retter seg spesielt mot leger og tar opp problemstillinger som har betydning for legemiddelbruk, både i allmenn- og spesialistpraksis. Viktige emner er omtale av nye legemidler, nye bivirkninger og nye refusjonsvedtak.

Vi gjør oppmerksom på at eldre utgaver av NYL kan inneholde utdatert informasjon.

NYL 2024

 

NYL 1 - 2024

Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer viser at innsatsen for riktig legemiddelbruk har nyttet. Allmennleger skriver ut mindre legemidler med særlig uheldige bivirkninger for eldre. Forxiga og Jardiance på blå resept ved hjertesvikt.

NYL nr. 1 2024 (PDF)

NYL 2 -2024

Forsyningsproblemer med legemidler er økende i hele Europa, og skyldes oftest 
utfordringer med produksjonen, råstoffmangel eller større salg enn forventet. 
Forsyningen avhenger også av kommersielle prioriteringer fra store internasjonale firmaer.

NYL nr. 2 2024 (PDF)

NYL 3 - 2024

Alle medisiner har et pakningsvedlegg med viktig informasjon om riktig bruk. Pakningsvedlegget ligger i medisinesken, men finnes også  digitalt på felleskatalogen.no. Husk å fortelle pasienten at det er mange fordeler med det digitale.

NYL nr. 3 2024 (PDF)

NYL 4 - 2024

Stor etterspørsel og uforutsigbar levering har ført til mangel på diabeteslegemidlet Ozempic. Bruk av utenlandske pakninger for å løse  mangelsituasjonen har medført svært høye kostnader for Folketrygden.

NYL nr. 4 (PDF)

NYL 5 - 2024

Paxlovid brukt samtidig med enkelte immundempende legemidler kan gi livstruende bivirkninger. Samtidig bruk skal kun vurderes dersom overvåking av serumkonsentrasjonen av immundempende legemidler er mulig.

NYL nr 5 24 (PDF)

NYL 6 - 2024

Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) har undersøkt om GLP-1-analoger  gir risiko for selvmord, selvmordstanker og selvskading. Etter en gjennomgang av tilgjengelige data er konklusjonen at EMA ikke finner en slik sammenheng.

NYL nr. 6 24.pdf (PDF)

 

NYL 7 - 2024

Orale retinoider er svært fosterskadelige, og skal ikke brukes under graviditet. Nye europeiske studier har vist at graviditeter fortsatt forekommer hos kvinner som bruker orale retinoider. Individuell stønad for behandling av alkoholavhengighet. 

NYL nr. 7 24.pdf (PDF)

 

NYL 2023

NYL 1 - 2023

Refusjonssaker og bruk av Paxlovid til behandling av covid-19.

NYL nr 1 2023 (PDF)

NYL 2 - 2023

Konkretiserer vilkår for reservasjon mot bytte. Biologiske legemidler er byttbare i apotek. Vilkårene for individuell stønad til CGRP-hemmere tilbakeføres. Manglende effekt av monoklonale antistoffer.

NYL nr.2 2023 (PDF)

NYL 3 - 2023

Bivirkningsmeldinger bidrar til økt pasientsikkerhet. Nye legemidler på negativlista. Presisering om refusjon for Prolia ved osteoporose.

NYL nr. 3 2023 (PDF)

NYL 4 - 2023

Wegovy tilbys ikke på blå resept. Ikke individuell stønad til Saxenda.

NYL nr. 4 (PDF)

NYL 5 - 2023

Legemiddelmangel i 2022. Mangel på antibiotika til barn.

NYL nr. 5 2023 (PDF)

NYL 8 - 2023

Når har en pasient faktisk tilgang til en ny medisin? Refusjon av SGLT2-hemmere ved diabetes type 2.

NYL nr. 8 2023 (PDF)

NYL 9 - 2023

SGLT2-hemmere til behandling av hjertesvikt. Adrenalinpennen Emerade trekkes tilbake.

NYL nr. 9 2023 (PDF)

NYL 10 - 2023

Evaluering av anbudspilot på PCSK9-hemmere.

NYL nr. 10 - 2023 (PDF)

NYL 11 - 2023

Påminnelse om å begrense bruken av fluorokinoloner. Metamina 5 mg tabletter ikke lenger tilgjengelig.

NYL nr. 11-23 korrigert (PDF)

NYL 12 - 2023

Godkjenning av legemidler der effekten er usikker. Refusjonsvilkår for insulin glargin 100 E/ml fjernet.

NYL nr. 12-23 (PDF)

NYL 13 - 2023

Avmedisinering - viktig tiltak for riktig legemiddelbruk. Refusjon av Movicol ved irritabel-tarm syndrom. Refusjon av Roclanda ved glaukom.

NYL nr. 13-23.pdf (PDF)

NYL 14 - 2023

Sesonginfluensavaksiner 2023/2024. Vaksine som nesespray.

NYL 2023_nr. 14.pdf (PDF)

NYL 15 - 2023

Nye tiltak for å hindre at gravide bruker topiramat. Risiko for systemiske infeksjoner etter behandling av blærekreft med BCG-bakterier. Refusjon av propranolol til behandling av hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati.

NYL nr. 15-23 (PDF)

NYL 16 - 2023

Tema i utgaven: #MedSafetyWeek

Nytt om legemidler nr. 16 2023 (PDF)

NYL 18 - 2023

Risiko for atrieflimmer hos pasienter som bruker legemidler med høydose omega-3-fettsyrer. Mangel på lisdeksamfetamin kapsler. DMP blir Direktoratet for medisinske produkter 1. januar.

NYL nr. 18 2023 (PDF)
NYL 2022

NYL 1 - 2022

Melatonin - mange markedsførte legemidler. Ogentys (opikapon) innvilget forhpndsgodkjent refusjon til behandling av Parkinsons sykdom. Evenity (romosozumab) til behandling av osteoporose.

Nytt om legemidler nr.1 2022 (PDF)

NYL 2 - 2022

Aktuelle legemidler mot covid-19 i EU og Norge. 10 dager gyldighet på antibiotikaresepter.

Nytt om legemidler nr. 2 2022 (PDF)

NYL 3 - 2022

Paxlovid godkjent til behandling av covid-19. Anbefaler ikke bruk av ivermektin mot covid-19. Blodsukkersenkende legemidler og helseattest.

Nytt om legemidler 2022 nr.3 (PDF)

NYL 4 - 2022

Temaer i denne utgaven: Bruk av opioider i Norge, Mavenclad og risiko for alvorlig leverskade, Trimbow inhalasjonspulver på blå resept, Nye vilkår for prostaglandinanaloger.

NYL 2022_nr. 4_endret versjon (PDF)

NYL 5 - 2022

Behandling av kronisk migrene - CGRP-hemmere. Bivirkningsmeldinger - viktig med fullstendige opplysninger.

Nytt om legemidler nr.5 2022 (PDF)

NYL 6 - 2022

Pasientens legemiddelliste til første sykehus - Nytt bivirkningsverktøy fra Felleskatalogen og Helsebiblioteket - 92 nye legemidler godkjent i EU i 2021

NYL 2022_nr. 6 (PDF)

NYL 7 - 2022

Ingen økt risiko for svangerskapskomplikasjoner blant kvinner vaksinert mot covid-19. Behandling av kronisk migrene - presisering av krav om behandlingspause.

NYL 2022_nr. 7 (PDF)

NYL 8 - 2022

Nordisk studie bekrefter funn om myokarditt etter vaksinasjon med mRNA-vaksine. Avregistrering av Fenantoin.

NYL 2022 nr. 8 (PDF)

NYL 9 - 2022

Bruk av reseptfri paracetamol i Norge.

NYL 2022 nr. 9 (1) (PDF)

NYL 10 - 2022

Mors vaksine beskytter også barnet i magen. Refusjon av Utrogestan for å forhindre for tidlig fødsel. Refusjon av Ryeqo ved moderate til alvorlige symptomer på myomer.

NYL 2022_nr. 10_klar (PDF)

NYL 11 - 2022

​Vaksine mot apekopper i godkjenningsprosess. Voluven (HES) trekkes fra markedet. Trimbow og Jylamvo har fått forhåndsgodkjent refusjon.

NYL 2022_nr. 11 (PDF)

NYL 12 - 2022

Titandioksid i legemidler. Vaksine mot apekopper godkjent. Oxybutynin Unimedic og Aitmyte har fått forhåndsgodkjent refusjon.

NYL 2022 nr. 12 (PDF)

NYL 13 - 2022

Anbefalte hormonelle prevensjonsmidler. Koronavaksine beskytter mot alvorlig omikronsykdom hos gravide.

NYL nr.13 2022 (PDF)

NYL 14 - 2022

Sesonginfluensavaksiner 2022/2023. Vaksine som nesespray. Dosering til voksne og barn.

NYL 2022 nr. 14 (PDF)

NYL 15 - 2022

Godkjenning av oppdaterte variantvaksiner mot koronaviruset. Insulin lispro settes på byttelista.

NYL nr.15 2022 (PDF)

NYL 16 - 2022

Økende bruk av isotretinoin, legemiddel til behandling av alvorlige former for akne. Eksenatid (Bydureon og Byetta)trekkes fra markedet.

NYL nr.16 2022 (PDF)

NYL 17 - 2022

Flere pasienter får kolesterolsenkende PCSK9-hemmer på blå resept. Kraftige menstruasjonsblødninger føres opp som bivirkning av koronavaksiner.

Nytt om legemidler nr. 17 2022 (PDF)

NYL 18 - 2022

Riktigere bruk av menopausal hormonterapi (MHT). Innvilging av refusjon og endring i refusjonsvilkår.

NYL 2022 nr. 18 (PDF)
NYL 2021

NYL 4 - 2021

 

Nye legemidler med forhåndskjent refusjon. Flere legemidler på blå resept. Seks nye legemidler på H-resept fra 1. februar. Ny og bedre løsning for søknad om individuell stønad på blå resept.

NYL 7 - 2021

 

Økt risiko for alvorlige bivirkninger ved bruk av Tofacitinib (Xekjanz). Forenkling av refusjonsvilkår for inhalasjonslegemidler på blåresept. Riktig bruk av e-resept. Koronavaksiner - hvilke mistenkte bivirkninger skal rapporteres?

NYL 9 - 2021

 

Koronavaksiner og mistenkte alvorlige bivirkninger. Symptomer helsepersonell bør være oppmerksomme på etter koronavaksinering.

NYL 10 - 2021

 

Biotilsvarende legemidler kan byttes i apotek. Fire nye legemidler på blå resept. Voltarol (diklofenak) tabletter blir reseptpliktig.

NYL 12 - 2021

 

Bivirkningsmeldinger etter koronavaksinasjon. Langvarige bivirkninger. Meldeplikt for helsepersonell. Mange meldinger tyder på god meldekultur. Koronavaksiner og betennelse i hjertet.

NYL 13 - 2021

 

Sesonginfluensavaksiner 2021/2022. Vaksine som nesespray. Dosering til voksne og barn.

NYL 14 - 2021

 

Temaer i denne utgaven: Paracetamol - nye doseringsanbefalinger, nye veiledere for behandling av skabb, meldeplikt for helsepersonell ved mistanke om alvorlige, nye eller uventede bivirkninger etter vaksinering.

NYL 16 - 2021

 

Myokarditt etter koronavaksinasjon i Norge. Bivirkningsmeldinger fra helsepersonell og registerdata. Oppfølging av pasienter som har hatt myokarditt. Nye refusjonsvedtak.

NYL 18 - 2021

 

Nytt oppslagsverk om legemidler til barn. AstraZeneca fjerner diabetes type 1 som indikasjon forcForxiga 5 mg. Revidert utgave av sjekkliste for legemiddelgjennomgang. Insulin glargin og teriparatid på byttelisten.

NYL 2020

NYL 1 - 2020

 

Nye migrenemedisiner får offentlig finansiering. Risiko for forflytning og skader på nerver og blodårer med prevensjonsimplantat. Rettelse til T. nr. 18/19 om miljøvennlige inhalatorer.

NYL 2 - 2020

 

Diklofenak tabletter og kapsler blir reseptpliktig. Deksametason injeksjonsvæske på negativlisten. Duodopa (levodopa/karbidopa) på blå resept.

NYL 3 - 2020

 

Fastleger får ikke lenger bivirkningsinformasjon på papir.

NYL 4 - 2020

 

Markedet for produkter med melatonin er endret. Nye anbefalinger for bruk av tofacitinib på grunn av økt risiko for blodpropp og alvorlige infeksjoner.

Rettelse om godkjenningsfritak på melatonin: Fra 1. april 2020 skal apotekene bare ekspedere nye søknader om godkjenningsfritak dersom legen har begrunnet hvorfor pasienten trenger et produkt som ikke er godkjent i Norge.

NYL 8 - 2020

 

Nytt bivirkningsregister bidrar til økt pasientsikkerhet. Meldesystemet for bivirkninger er forbedret. DMPs bivirkningsregister er nå i drift som et nasjonalt helseregister som kan kobles med data fra andre registre.

NYL 12 - 2020

 

Oversikt over bruk av uregistrerte humane legemidler i Norge. Leger må forskrive godkjent melatonin fra 1. september. Feilhåndtering av leuprorelin kan føre til manglende effekt.

NYL 18 - 2020

 

Melatonin depottabletter (Slenyto) på blå resept til behandling av insomni ved autismespekterforstyrrelser. Tabletter mot skabb på blå resept. Fra 1. januar behandles biologiske legemidler som andre legemidler ved søknad om godkjenningsfritak.

NYL 2019

NYL 1 - 2019

 

Histologiske prøver krever formaldehyd (formalin) med buffer. Fare for overdosering med Levometadon. Nycoplus Neo-Fer mikstur trekkes fra markedet – andre jerntilskudd må brukes. Trelegy Ellipta til inhalasjon ved KOLS har refusjon.

NYL 2- 2019

 

Refusjon av legemidler til behandling av sjeldne sykdommer. Ikke lenger krav om samtykke for å åpne reseptformidleren. Økt risiko for hypoglykemi etter oppstart av direktevirkende antiviral behandling.

NYL 3 - 2019

 

Flere tilfeller av legemiddelmangel i 2018. Nytt EU-direktiv skal hindre falske legemidler.

NYL 4 - 2019

 

Mangel på Digoxin Takeda. Neo-Mercazole: Økt risiko for pankreatitt og strengere prevensjonsråd. Krav om autorisasjon for «gulfebervaksinatører» fjernes.

NYL 5 - 2019

 

Risiko for alvorlig vevsskade ved bruk av SGLT2-hemmere. Studie etter godkjenning bekreftet ikke økt overlevelse ved behandling med Lartruvo. Refusjon av Ozempic ved type 2 diabetes.

NYL 6 - 2019

 

Biotin kan påvirke resultatet av laboratorietester. Omega-3 trolig ikke nyttig hos pasienter med tidligere hjerteinfarkt. Amoksicillin + klavulansyre nå også som mikstur til barn.

NYL 7 - 2019

 

Paracetamol kan brukes ved mononukleose (kyssesyke). Motgift mot blodfortynnende legemidler blir godkjent. Modafinil er flyttet fra reseptgruppe A til B.

NYL 8 - 2019

 

Les om bivirkningsrappporten for 2018. Legemiddelgjennomgang forebygger bivirkninger. Helsepersonell kan melde bivirkninger elektronisk.

NYL 9 - 2019

 

Les om graviditetsforebyggende program ved bruk av fosterskadelige legemidler. Du finner materiellet i Fellekatalogens tjenester.

 

NYL 10 - 2019

 

Bruk av direktevirkende orale antikoagulantia (DOAK) er ikke anbefalt ved antifosfolipidsyndrom. Asasantin Retard og Persantin Retard avregistreres. Folsyre Orifarm er på blå resept.

 

NYL 11 - 2019

 

Tofacitinib i høy dose skal ikke brukes hos pasienter med risiko for venøs blodpropp.Inegy og Atozet refunderes er fjernet fra refusjonslisten. Dexavit er markedsført i Norge. Topiramat har refusjon som profylaktisk behandling av migrene hos voksne.

 

NYL 12 - 2019

 

Sildenafil blir resepfritt med veiledning i apotek. Økt risiko for død hos pasienter behandlet med febuksostat. Reagila (kariprazin) på blå resept til behandling av schizofreni.

 

NYL 13 - 2019

 

KUPP-kampanje skal bidra til riktigere forskrivning av opioider blant fastleger. Fingolimod og risiko for fosterskader - kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon. Praktiske råd om avmedisinering i Norsk legemiddelhåndbok (NLH).

 

NYL 14 - 2019

 

Doseringsfeil ved bruk av metotreksat. Riktig forskrivning av Canoderm (karbamidkrem) på blå resept. Langtidsvirkende Insulin på blå resept ved diabetes type 2.

 

NYL 15 - 2019

 

Mangel på ranitidin-holdige legemidler.Mistanke om økt risiko for hudkreft ved behandling med ingenolmebutat (Picato). Latanoprost + timolol uten konserveringsmiddel på blå resept.

 

NYL 16 - 2019

 

Sesongens influensavaksiner er tilgjengelige. Asasantin Retard og Persantin Retard er avregistrert.

 

NYL 17 - 2019

 

DMP støtter ikke nye anbefalinger fra Global Initiative for Asthma (GINA) om behandling av mild astma. Informer om risiko for psykiske bivirkninger av meflokin (Lariam). Høring om tiltak for å styrke legemiddelberedskapen.

 

NYL 18 - 2019

 

Fare for mangel på cetofaksim. Inhalasjonsaerosoler inneholder kraftige drivhusgasser. Reseptfri sildenafil 50 mg kommer på markedet.

NYL 2018

NYL 1 - 2018

 

Mye nyttig informasjon i Felleskatalogens app – last ned ny versjon! Redusert gyldighet på antibiotikaresepter.

 

NYL 2 - 2018

 

Endringer i blåreseptforskriften fra 1. januar 2018: Alle nye legemidler skal metodevurderes. Unngå ibuprofen ved vannkopper.

 

NYL 3 - 2018

 

Mangel på Levaxin tabletter (levotyroksinnatrium). Risko for øyeskade ved langtidsbehandling med Plaquenil (hydrosyklorokinsulfat). Risiko for lekkasje ved feil montering av kanylen til Eligard (leuprorelinacetat).

 

NYL 4 - 2018

 

Gode nyheter for pasienter med hepatitt C. Forslag om inhalasjonspulver på byttelisten på høring. HPV-vaksine til gutter fra høsten 2018.

 

NYL 5 - 2018

 

Esmya (ulipristal) utredes på grunn av risiko for leverskade. Valproat skal ikke brukes av fertile kvinner. Rettelse til T. nr. 3/18: Risiko for øyeskade ved langtidsbehandling med Plaquenil (hydrosyklorokinsulfat).

 

NYL 6 - 2018

 

Flere tilfeller av legemiddelmangel i 2017. Refusjon av Medikinet (metylfenidathydroklorid) til voksne.

 

NYL 7 - 2018

 

Unngå forveksling mellom Fiasp og Tresiba (insulin). Refusjon av Pranolol tabletter (propranolol) til behandling av essensiell tremor. Meldte bivirkninger etter vaksinasjon med den seksvalente vaksinen Hexyon.

 

NYL 8 - 2018

 

Inhalasjonspulver mot astma og KOLS er byttbare i apotek. Refusjon av Entresto ved hjertesvikt.

 

NYL 9 - 2018

 

Pregabalin (Lyrica) flyttes til reseptgruppe B. Adalat (nifedipin) tabletter avregistreres.

 

NYL 10 - 2018

 

Bivirkningsrapport for 2017 – hva kan vi lære? Legemiddelgjennomgang forebygger bivirkninger.

 

NYL 11 - 2018

 

Nalokson tilgjengelig som nesespray til akuttbehandling ved opioidoverdoser. Refusjon av transdermal østradiol spray til behandling av menopausale symptomer.

 

NYL 12 - 2018

 

Endring i ordningen med varseltrekant på legemidler. Nytt kapittel om avmedisinering (deprescribing) i Norsk legemiddelhåndbok.

 

NYL 13 - 2018

 

Mangel på valsartan – råd til leger ved overgang til andre angiotensin II-antagonister. Refusjon av hydrokortison øyedråper (Softacort) ved allergisk konjunktivitt.

 

NYL 14 - 2018

 

Konsekvenser for individuell stønad med nytt regelverk for blåreseptordningen. Mangel på Nycoplus Neo-Fer mikstur. Refusjon av Acarizax ved allergi mot husstøvmidd.

 

NYL 15 - 2018

 

Aduvanz (lisdeksamfetamin) har fått refusjon til behandling av ADHD hos voksne. Refusjon av opiumsdråper ved alvorlig diare i livets sluttfase.

 

NYL 16 - 2018

 

Diabetes type 2 – valg av blodsukkersenkende legemidler dersom pasienten ikke kommer i mål med metformin. Oppdaterte retningslinjer.

 

NYL 17 - 2018

 

Retinoider: Risiko for fosterskade ved bruk under graviditet og risiko for psykiske reaksjoner. Jodtabletter i reseptfritt salg på apotek. Refusjon av tafluprost øye-dråper (Taflotan) til behandling av glaukom.

 

NYL 18 - 2018

 

Økt risiko for basalcellekreft og plateepitelkreft ved bruk av hydroklortiazid. Økt risiko for død og alvorlige bivirkninger ved bruk av rivaroksaban etter transkateter aortoventilimplantasjon. Refusjon av glargin/lixisenatid i kombinasjon med metformin.

 

NYL 19 - 2018

 

Les om sesongens influensavaksiner 2018/2019. SGLT2-hemmeren ertugliflozin har fått forhåndsgodkjent refusjon alene og i kombinasjon med andre antidiabetika.

 

NYL 20 - 2018

 

«Kjære helsepersonell»-brev og opplæringsmateriell er nå lett tilgjengelig hos Felleskatalogen. Helsepersonell kan melde bivirkninger til DMP via et elektronisk meldeskjema.

NYL 2017

NYL 1 - 2017

10 år med biotilsvarende legemidler i Europa. Oversikt over varsler på dmp.no

NYL 2 - 2017

Sykehjemspasienter har rett til legemiddelgjennomgang. Studie gir ikke grunn til å endre råd om prevensjon. Nytt kolkisinpreparat (Colrefuz) på blå resept.

NYL 3 - 2017

Bruk av paracetamol under svangerskapet. Meldinger om legemiddelmangel i 2016. Pass på doseringen av nye blodfortynnende legemidler (NOAK).

NYL 4 - 2017

«Kvalitet i e-resept» - du kan bidra! Hepatitt B-vaksine til spedbarn.

NYL 5 - 2017

Les vår rapport: Bør virkestofforskrivning bli obligatorisk? Se oppdaterte tall på bivirkningsmeldinger av HPV-vaksine.

NYL 6 - 2017

Individuell stønad til opioider ved kroniske ikke-maligne smerter. Tablett eller depottablett? Qtern på blå resept til behandling av diabetes type 2. Ny styrke - deksametason tabletter 40 mg.

NYL 7-8 - 2017

Biotilsvarende legemidler – er det trygt å bytte? SGLT2-hemmere: Mistanke om økt risiko for tåamputasjoner. Nye rutiner for godkjenningsfritak.

NYL 9 - 2017

Bivirkningsrapporten for 2016 – hva kan vi lære? Felles elektronisk meldeportal for helsepersonell.

NYL 10 - 2017

Lavere pris åpner for stønad på blå resept til PCSK9-hemmere for flere pasienter med hyperkolesterolemi. Enklere vilkår på blå resept for Eplerenon mot hjertesvikt og triptaner mot migrene. Kloksacillin ikke lenger tilgjengelig i Norge.

NYL 11 - 2017

Vitamin B12-tabletter tilgjengelig. Kreftlegemidler fra blå resept til H-resept.

NYL 12-13 - 2017

Vitamin B12 tabletter - et godt alternativ til injeksjoner. Fra Thyroxin-natrium til Levaxin - mer enn et navnebytte? Kolkisin NAF tabletter har ikke lenger refusjon.

NYL 14-15 - 2017

Augmentin tabletter - kombinasjonen amoksicillin og klavulansyre - godkjent. Solu-Medrol (metylprednisolon) kan gi alvorlig allergisk reaksjon hos pasienter med melkeproteinallergi. E-læringskurs om forskrivning av vanedannende legemidler.

NYL 16 - 2017

Tramadol – bivirkninger og bruk. Entresto - nye vilkår for individuell søknad. Rotavirusvaksine for spedbarn viser god effekt.

NYL 17 - 2017

Tema i denne utgaven: Kostnadseffektivitet og prioritering av legemidler. Hvordan beslutter vi å innføre nye, kostbare sykehuslegemidler?

NYL 18 - 2017

Endringer i preparatomtalen for haloperidol. Truberzi (eluksadolin) kan øke risikoen for pankreatitt. Sarotex Retard depotkapsler avregistreres. Enstilar (kalsipotriol og betametason) på blå resept.

NYL 19 - 2017

Sesonginfluensavaksiner 2017/2018. Lescol midlertidig utgått: Råd for videre behandling og informasjon vedrørende nyretransplanterte pasienter.

NYL 20 - 2017

Bruk av nye legemidler i offentlige sykehus før beslutning om finansiering. Alle nye legemidler skal metodevurderes.

NYL 21 - 2017

Ungdommers rett til å skjule e-resepter, Humant insulin og insulinanaloger - forskjellige enheter, Meldte bivirkninger av Hexyon 

NYL 22 - 2017

Temaer i denne utgaven: Karisoprodol - fra 80.000 til 400 brukere på 10 år, Precosa (saccharomyces boulardii) og kontraindikasjon.

NYL 23-24 - 2017

Temaer i denne utgaven: Blodsukkersenkende legemidler på blå resept, Loperamid og eluksadolin til behandling av irritabel tarmsyndrom med diaré, KOLS-inhalator med tre virkestoffer på blå resept, Guaifenisin ikke lenger godkjent til barn under seks år.

NYL 2016

NYL 14-15 - 2016

 

Strengere regler for refusjon av nye kolesterolmedisiner (PCSK9-hemmere) og bivirkninger av rotavirusvaksine.

 

NYL 16 - 2016

 

Allmennleger kan starte behandling og søke om individuell stønad, opioider ved langvarige smerter. Avslag på forhåndsgodkjent refusjon på ulipristalacetat. Nytt fenytoinpreparat på markedet.

 

NYL 17 - 2016

 

Informasjon om uregistrerte legemidler i Helsebiblioteket.Posakonazol (Noxafil) tabletter og mikstur er ikke byttbare.Safinamid (Xadago) har fått avslag på forhåndsgodkjent refusjon. Viktig med informasjon om sikker håndtering og delbarhet på cytostatika.

 

NYL 18 - 2016

 

Blodsukkersenkende behandling ved diabetes type 2, «Nasjonal faglig retningslinje for diabetes» oppdatert.

 

NYL 19 - 2016

 

Sesonginfluensavaksiner 2016/2017. Doksylamin – ny sovemedisin som ikke anbefales til eldre pasienter.

 

NYL 20 - 2016

 

Fastleger kan søke om individuell stønad for opioider. Viktig informasjon om de reseptfrie halstablettene Zyx og Strefen. Utvidet HPV-vaksinering og meldte bivirkninger.

 

NYL 21 - 2016

 

Riktigere bruk av antibiotika – varsler i EPJ. Metformin kan brukes av pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon. Bedre pasientsikkerhet med tydeligere virkestoffmerking på legemiddelpakningen.

 

NYL 22 - 2016

 

Penicillin til barn - vurder tabletter som alternativ til mikstur. Nettapotek får selge reseptbelagte legemidler.

 

NYL 23-24 - 2016

 

Alle leger kan nå skrive klopidogrel på vanlig blå resept. Tikagrelor (Brilique) 60 mg på blå resept for bruk 13-48 måneder etter hjerteinfarkt. Behandling med medisinsk cannabis innenfor dagens regelverk. DMP har flyttet.

Kontakt oss

Enhet for kommunikasjon

22 89 77 00

redaksjonen@dmp.no