Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Generelt om reklameregelverket - hva er ulovlig?

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

Lovverket for legemiddelreklame er strengt, og reguleres av legemiddelloven kap. 7 og legemiddelforskriften kap. 13. Lovverket for gjelder både bedrifter og privatpersoner.

Innhold på siden

  Det skilles mellom reklame til allmennheten og reklame til helsepersonell. Det er tillat med reklame for reseptfrie legemidler til allmennhet, men den må oppfylle kravene. Reklame for reseptpliktige legemidler er kun lov for det som defineres som helsepersonell, og må oppfylle kravene.

  Ulovlig reklame kan føre til tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. DMP kan ilegge overtredelsesgebyr på opptil 2G for privatpersoner (per mai 2023 utgjør dette 237 240 kroner) og 15G for virksomheter (per mai 2023 utgjør dette 1 779 300 kroner).

  Les mer om reklamebestemmelsene:

  Dette gjelder for reseptpliktige legemidler

  • Reklame for reseptpliktige legemidler rettet mot allmennheten er ikke lov.

  • Reklame er enhver form for oppsøkende informasjonsvirksomhet, kampanjer, holdningspåvirkning og andre tiltak som har til hensikt å fremme forskrivning, utlevering, salg eller bruk av legemidler til mennesker og dyr.

  • Dette gjelder for alle flater som for eksempel nettsider, brosjyrer og sosiale medier (Tik Tok, Instagram, Facebook osv.)

  Dette gjelder for reseptfrie legemidler

  Det er tillatt med reklame for reseptfrie legemidler til allmennhet, men den må oppfylle kravene.

  Helse- og sykdomsinformasjon i reklamesammenheng

  Selv om det ikke er lov å reklamere for reseptpliktige legemidler til allmennheten, er det tillatt å gi sykdom- og helseinformasjon, så lenge denne ikke omtaler legemidler direkte eller indirekte.

  Reklamebestemmelsene i legemiddelforskriften gir føringer for hva slags helse- og sykdomsinformasjon som kan gis til allmennheten og helsepersonell uten forskrivningsrett.

  Det er laget en veileder for helse- og sykdomsinformasjon som gir føringer for hva som er tillat. Denne åpner opp for at man kan oppgi at det finnes ulike behandlingsalternativer (ikke-medikamentelle og medikamentelle).

  Les veileder for helse- og sykdomsinformasjon