Til hovedinnhold Direktoratet for medisinske produkter Direktoratet for medisinske produkter

Legemidler på reise ut av Norge

Publisert:

|

Oppdatert:

Endringer

​Det er opp til hvert enkelt land hva de tillater at reisende har med seg av legemidler. Du må kontakte myndighetene i det landet du skal reise til for å få avklart hvilke regler som gjelder.

Innhold på siden

  Det er alltid lurt å kunne dokumentere at legemidlene er til personlig bruk, forskrevet til deg og kjøpt på lovlig måte. Eksempler på dokumentasjon er resept, legeerklæring, apoteketikett på pakken og kvittering fra utsalgssted. Det er egne regler for å reise ut av Norge med legemidler med narkotiske virkestoffer eller dopingmidler.

  Legemidler med narkotiske virkestoffer

  Ved reise til et Schengen-land kan du ta med deg en mengde som tilsvarer inntil 30 dagers forbruk basert på angitt dosering. Vi anbefaler at du har med deg Schengen-attest. Det finnes ingen felles legemiddelliste for alle Schengen-landene. Du må følge listen som gjelder for det landet du skal reise til. I enkelte land er det krav om Schengen-attest for visse legemidler.

  Ved reise til land utenfor Schengen-området må du avklare med myndighetene i landet du skal reise til hvilken mengde legemidler de tillater, og hvilken dokumentasjon de krever. Det er lurt å sjekke om dine legemidler regnes som narkotiske i det landet du kan skal reise til, for dette kan variere fra land til land. Norske myndigheter tillater at du har med deg legemidler for mer enn 30 dagers forbruk ut av Norge ved reise til land utenfor Schengen-området. Da må du kunne dokumentere at du har et medisinsk behov for legemidlene med en norsk legeerklæring.

  Legemidler med virkestoffer på dopinglisten

  Generelt tillater norske myndigheter at du ved utreise fra Norge har med deg legemidler som er regnet som dopingmidler i Norge for inntil 30 dagers forbruk. Se bestemmelse om dette i dopingforskriften. Hva som regnes som dopingmidler varierer fra land til land. I noen land omfattes dopingmidler av det samme regelverket som narkotiske legemidler. Det er derfor lurt å sjekke med myndighetene i landet du skal reise til hva som gjelder for dine legemidler.

  Sende medisiner i posten til utlandet

  Det er forbudt for privatpersoner å sende legemidler som inneholder virkestoffer oppført på narkotikalisten eller dopinglisten ut av landet. DMP anbefaler heller ikke privatpersoner å sende andre typer legemidler til utlandet. Sjekk med et apotek om de kan hjelpe deg, dersom du likevel er nødt til å sende legemidler. For å avklare hva som tillates må du kontakte myndighetene i det landet du skal sende legemidler til.

  Kontakt oss

  Lag for klassifisering og privatimport

  22 89 77 00

  privatimport@dmp.no